Spis treści

ARTR w tunelu pod Martwą Wisłą

System ARTR przewidziano również w projekcie nie będącym składową systemu TRISTAR, ale ściśle się z nim wiążącym. W ramach budowy Trasy Słowackiego w Gdańsku, która wraz z Trasą Sucharskiego stanowić będą alternatywne połączenie drogi krajowej 7 z Obwodnicą Trójmiejską (droga krajowa S6) przewiduje się wykonanie tunelu pod rzeką Martwa Wisła o długości ok. 1 380 metrów. Będzie to dwunawowa konstrukcja z jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Tunel wymaga szczególnej uwagi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego też przewidziano w nim oprócz szeregu innych systemów bezpieczeństwa również zastosowanie odcinkowego pomiaru prędkości. Na obu wlotach i wylotach z tunelu przewiduje się zainstalowanie kamer rejestrujących w systemie ARTR. Podłączenie poprzez kanalizację sieciową systemu TRISTAR podobnie jak w module bezpieczeństwa ruchu drogowego tego systemu docelowo będzie podłączona do centrum mandatowego tworzonego przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Jak duże korzyści w ograniczaniu prędkości dają tego typu rozwiązania dowodzą doświadczenia holenderskie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi u zarządcy tuneli w Holandii (odpowiednik polskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) w tamtejszych tunelach problem nadmiernej prędkości do niedawna był bardzo istotny. Średnia prędkość w niektórych z nich przekraczała 120 km/h mimo ograniczeń do 80-100 km/h. Instalacja systemów pomiaru prędkości pozwoliła ograniczyć ją do ok. 90 km/h. Obecnie jest to już standardowe wyposażenie holenderskich tuneli.

Podsumowanie

System Automatycznego Rozpoznawania Tablic Rejestracyjnych jest jednym z wielu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych, który zmienia dotychczasowe oblicze zarządzania ruchem na drogach i ulicach. Dzięki nim zarządzanie staje się coraz bardziej efektywne, pozwala poprawić warunki ruchu w miastach i poza nimi, a przede wszystkim pozwala rok rocznie ocalić coraz więcej istnień ludzkich. Takie zadanie postawiono systemowi ARTR w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej TRISTAR. Zastosowanie go w działaniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego pozwoli zapewnić nieuchronność kary w stosunku do kierowców, którzy łamią przepisy. To z kolei musi mieć bezpośrednie przełożenie na liczbę wypadków i ich ofiar.

Niezwykle ważną rolą systemu ARTR jest możliwość wykorzystania elementów zaprojektowanych dla podsystemu bezpieczeństwa ruchu drogowego również w podsystemie informacji drogowej w systemie TRISTAR. Niewątpliwie ten uniwersalizm jest bardzo dużą zaletą ARTR-u. System TRISTAR zawierający w sobie rozwiązania ARTR ma zrewolucjonizować zarządzanie ruchem w Gdańsku i w całym Trójmieście. Ma zintegrować ruch w trzech miastach, a docelowo również na przyległej sieci dróg krajowych. Otwiera to niewątpliwie szansę na dogonienie standardów zachodnioeuropejskich. Dołączenie do grona krajów, które tę drogę przechodziły już jakiś czas temu, a należy podkreślić, że z drogi tej nie ma odwrotu, jeżeli chce się aspirować do miana miasta nowoczesnego. Gdańsk do tego miana aspiruje.

Tomasz Wawrzonek
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Referat jest materiałem przygotowanym na seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu „Oznakowanie dróg i pojazdów a brd”, które odbyło się w dniach 12–15 stycznia 2011 r. na Polanie Zgorzelisko k/Zakopanego. Został opublikowany w biuletynie KLIR nr 72.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.