Parkowanie 13Niewykluczone, że w Gdańsku utworzona zostanie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Jej ewentualne wprowadzenie poprzedzi analiza funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Zostanie ona przeprowadzona od 11 do 30 czerwca, a jej wyniki będą znane w lipcu 2019 roku.

 

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania może zostać wyznaczona w śródmieściu miasta, które liczy powyżej 100 tys. mieszkańców, w jego faktycznym centrum lub innej dzielnicy, jeśli występuje tam znaczny deficyt miejsc parkingowych oraz istnieje potrzeba zwiększenia rotacji aut i preferencji dla komunikacji zbiorowej, a sama Strefa Płatnego Parkowania nie jest wystarczająca. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania opłaty mogą być pobierane oprócz dni powszednich, także w soboty niedziele i święta oraz w nocy. W takiej strefie opłaty za postój pojazdu mogą być wyższe niż w Strefie Płatnego Parkowania. Ich wysokość może być ustalona do kwoty 0,45% minimalnego wynagrodzenia (czyli ok. 10 zł) za pierwszą godzinę postoju.

Warunkiem utworzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, w tym ustalenia wysokości opłaty) jest przeprowadzenie analizy, która określi rotację parkujących pojazdów w planowanej strefie, a także zakładany poziom rotacji parkujących aut w planowanej strefie z uwzględnieniem wysokości opłat za postój.

Analiza będzie przeprowadzona na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 11 do 30 czerwca. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ankieta wśród parkujących, w celu określenia preferencji parkowania, celów podróży oraz akceptacji stawek za postój. Wyniki analizy dostępne będą w lipcu 2019 roku. W oparciu o nie przygotowane zostaną rekomendacje, dotyczące określenia maksymalnej stawki opłaty godzinowej, będącej optymalną kwotą, w celu poprawy rotacji pojazdów na obszarze Śródmieścia.

- Wyniki badań pozwolą na lepsze poznanie problemów parkingowych Śródmieścia oraz oczekiwań mieszkańców i osób przyjeżdżających do tej części miasta. Analiza umożliwi określenie zakresu działań nie tylko z wykorzystaniem narzędzia fiskalnego jakim jest Strefa Płatnego Parkowania, ale także np. takich jak korekty organizacji ruchu drogowego, przekształcenia przestrzeni czy zmian zagospodarowania poszczególnych fragmentów Śródmieścia – podkreśla Tomasz Wawrzonek, p.o. zastępcy dyrektora GZDiZ ds. zarządzania.

Ostateczną decyzję dotyczącą wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, rzeczywistej wysokości stawki za godzinę parkowania, okresu funkcjonowania tej strefy oraz godzin, w których będzie funkcjonować podejmą Radni Miasta Gdańska poprzez stosowaną Uchwałę.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.