contentmap_plugin

zebra crossing 1242780 960 720Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przygotował projekt stałej organizacji ruchu, który zostanie pilotażowo wdrożony przy niesygnalizowanych przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej. Prace zakończą się na przełomie maja i czerwca br.

 

Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych w mieście, w niektórych miejscach uruchamia się sygnalizację świetlną, w innych, jak w przypadku ostatniego skrzyżowania na Plantach, ją wyłącza. Aby podnieść bezpieczeństwo pieszych na Kazimierzu została wprowadzona strefa ograniczonego ruchu. A podczas korekty Strefy Płatnego Parkowania piesi zyskali więcej miejsca na chodnikach. W rejonie skrzyżowań ich bezpieczeństwo zostało podniesione poprzez wyeliminowanie nielegalnego parkowania przy użyciu słupków.

Jednak w ciągu ulicy Armii Krajowej, pomimo oznakowania poziomego (pasy wibracyjne) oraz pionowego (tablice fluorescencyjne), nadal dochodzi do wypadków z udziałem pieszych.

- To są te miejsca, które w ostatnich latach w statystykach policyjnych pojawiają się najczęściej z uwagi na dużą liczbę ofiar śmiertelnych. Na ulicy Armii Krajowej na przestrzeni ostatnich dwóch lat zginęły 3 osoby. To byli piesi, którzy zginęli na pasach - podkreślił Waldemar Marcinkowski, podinspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Krakowie.

Opracowany więc został nowy projekt stałej organizacji ruchu. Na początku zmiany zostaną zaimplementowane na przejściach w rejonie węzła drogowego z ulicą Bronowicką oraz w rejonie stacji paliw w ciągu ulicy Armii Krajowej.

Dwa obecne pasy ruchu – służące do jazdy w jednym kierunku – przed przejściem dla pieszych zostaną rozdzielone i zwężone. Takie rozwiązanie pozwoli skanalizować ruch, wyegzekwować na kierowcach przejazd z mniejszą prędkością, zapobiec manewrowi wyprzedzania.

- Nowa organizacja ruchu ma na celu zwrócenie jeszcze większej uwagi kierowców, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Wprowadzone rozwiązanie będziemy cały czas monitorować. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi będziemy je stosować także na innych przejściach w Krakowie – powiedział Łukasz Franek, zastępca dyrektora ds. Transportu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.