edroga617Zmiany w organizacji ruchu, aktywne przejścia, dodatkowe oświetlenie, azyle – w Warszawie rozpoczynają się prace, które jeszcze w tym roku znacznie poprawią bezpieczeństwo na kilkuset przejściach dla pieszych. Rozpoczął się także audyt bezpieczeństwa na przejściach w kolejnych czterech dzielnicach.

W tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował kilkaset modernizacji poprawiających bezpieczeństwo pieszych. To przede wszystkim wdrażanie szczegółowych rekomendacji audytorów – poprawa oświetlenia, widoczności, budowa progów zwalniających, azyli i sygnalizacji świetlnych. Jak wynika z danych zaprezentowanych w „Raporcie o stanie bezpieczeństwa drogowego w Warszawie 2016”, ponad połowa wypadków zdarzyła się na skrzyżowaniach, a blisko 70 proc. najechań na pieszych miało miejsce na przejściach.

Prace już się rozpoczęły. W al. Lotników, na odcinku od al. Wilanowskiej do Z. Modzelewskiego wybudowane zostały azyle na przejściach dla pieszych. Trwają prace na przejściu przy skrzyżowaniu ul. Zamienieckiej i Sulejkowskiej, gdzie również powstanie azyl. Z kolei na ul. Lubelskiej wyznaczane jest nowe przejście dla pieszych. Niebawem rozpocznie się budowa progów wyspowych pomiędzy dwoma przejściami na ul. J. Meissnera (odcinek gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – gen. R. Abrahama) oraz progów zwalniających na ul. Półksiężyca (skrzyżowanie z ul. Wyczółki). Dzięki temu ruch w tym rejonie zostanie uspokojony. Powstaną azyle m.in. na przejściach na ul. Kłobuckiej (przy Bokserskiej), Szwedzkiej (skrzyżowania z Kowieńską, Strzelecką i Bródnowską), Międzynarodowej (przy Brazylijskiej, do tego rondo z wyspą i uporządkowanie parkowania w rejonie skrzyżowania) i Dąbrowszczaków. Na ul. Śródziemnomorskiej (skrzyżowania z Macedońską, Nicejską, Korsykańską, Barcelońską) pojawią się wyniesione przejścia, a na ul. Z. Krasińskiego (skrzyżowanie z Sady Żoliborskie) zwężona zostanie jezdnia przed przejściem dla pieszych. Zupełnie nowe przejścia zostaną wybudowane na ul. św. Bonifacego (z azylem), na Nałęczowskiej (przy Żegiestowskiej), Kłobuckiej (przy Taborowej) i Dąbrowszczaków (przy B. Brechta). Większe prace zostały zaplanowane na ul. Rakowieckiej w rejonie przejść przy ul. Kieleckiej i Opoczyńskiej. Poprawiona zostanie widoczność przed przejściem poprzez zastosowanie wyspy przy krawężnikach i słupków blokujących. Zmiany czekają też ulicę Rozbrat. To uporządkowanie parkowania, korekta przejść dla pieszych, zawężenie przekroju jezdni w miejscach przejść dla pieszych lub wyposażenie ich w azyle.

Przejścia ostrzegają
Wkrótce rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę aktywnych przejść dla pieszych. Przejścia te ostrzegają kierowców o zbliżaniu się pieszego do pasów. Pierwsze takie przejście zamontowano w ubiegłym roku na ul. L. Kondratowicza przy Parku Bródnowskim. Teraz powstaną one w 17 kolejnych miejscach. Będą to: Grzybowska przed Ciepłą, Modlińska – Drogowa, ks. J. Popiełuszki – P. Gojawiczyńskiej, Z. Krasińskiego – S. Czarnieckiego, A. Mickiewicza – L. Mierosławskiego, Powstańców Śląskich – Pirenejska, Wybrzeże Helskie – most Śląsko-Dąbrowski, Grochowska – Mińska, J. Waszyngtona – Niekłańska, J. Waszyngtona – Modrzewiowa, Marszałkowska – Senatorska, L. Kruczkowskiego – 3 Maja (strona północna i południowa), Ludna – Okrąg, Al. Jerozolimskie – Spiska, al. Niepodległości – T. Lenartowicza i al. KEN – P. Telekiego. Wszystkie prace powinny zakończyć się do połowy października.

Jaśniej na przejściach
W najbliższym czasie rozpocznie się doświetlanie przejść dla pieszych (przetarg na etapie rozstrzygnięcia). To jedno z priorytetowych działań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich planuje doświetlenie 250 przejść w 16 dzielnicach, m.in. na Białołęce (np. na Marywilskiej, Płochocińskiej), Bielanach (np. na J. Kasprowicza, W. Perzyńskiego), Mokotowie (np. na I. Krasickiego, Śródziemnomorskiej, Kazimierzowskiej), Ochocie (np. na ul. Białobrzeskiej, Szczęśliwickiej), Pradze-Południe (np. na J. Chłopickiego, Łukowskiej, Międzynarodowej), Pradze-Północ (np. na Szwedzkiej), w Wawrze (np. na Patriotów, w al. Dzieci Polskich), we Włochach (np. na 1 Sierpnia, Bolesława Chrobrego), na Woli (np. na Płockiej, Jana Olbrachta). Dodatkowo, w ramach oddzielnej umowy, ZDM planuje doświetlić blisko 40 przejść. Umowa z wykonawcą została już podpisana, wkrótce rozpocznie się montaż. Nowe lampy we wszystkich planowanych miejscach zaświecą do końca października.

Audytorzy i ich praca
W tym roku kontynuowany będzie audyt przejść dla pieszych w następnych dzielnicach. Ubiegłoroczny audyt, obejmujący 930 przejść, zakończył się opracowaniem zaleceń do wdrożenia. Najczęściej występującym problemem okazała się ograniczona widoczność z uwagi na parkowanie pojazdów. Wśród najważniejszych zaleceń są zmiany w parkowaniu, skrócenie długości przejścia, doświetlenie, czyszczenie i konserwacja oświetlenia (w tym eliminację przeszkód dla światła w postaci np. koron drzew) oraz wymiana źródła światła.

Audyt rozpoczął się już na Targówku. Pracę audytorów można było zobaczyć na przejściu dla pieszych na ul. Łojewskiej, przy skrzyżowaniu z Turmoncką. W ostatnich trzech latach doszło tu do dwóch potrąceń pieszych i do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Audytorzy oceniają oświetlenie uliczne w rejonie przejścia oraz przyglądają się funkcjonującej tam organizacji ruchu. Podstawą audytu są wizje lokalne przeprowadzane przez audytora w terenie, na konkretnym przejściu. Odbywają się one od poniedziałku do soboty, wykluczając czas opadów. W ramach tych prac zbierane są dane m.in. na temat organizacji i geometrii ruchu. Do badań wykorzystuje się dalmierze i kółka pomiarowe. Informacje trafiają do specjalnie przygotowanego formularza, uwzględniającego charakterystykę przejścia (m.in. usytuowanie, nawierzchnię, oświetlenie), organizację ruchu, oznakowanie, obecność przystanków autobusowych, parkowanie, widoczność itp. Wykonywane są także pomiary natężenia oświetlenia na przejściach. Zespoły pomiarowe szczegółowo kontrolują przejście za pomocą mierników natężenia oświetlenia. Punkty pomiarowe ustawiane są tak, aby każde przejście było badane w podobne sposób, umożliwiający porównanie wyników. W ten sposób oceniane są wszystkie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach ZDM. W tym roku audyt obejmie przejścia w czterech dzielnicach: Targówku, Mokotowie, Ursynowie i Bielanach. To w sumie 1069 „zebr”. Prace zakończą się w połowie grudnia. Wyniki audytu przeprowadzonego w ubiegłym roku można znaleźć na stronie ZDM.

Źródło: UM Warszawa

Komentarze  
fgk._adre
0 #1 fgk._adre 2017-08-20 22:12
jeżeli "Bezpieczeństwo priorytetem Warszawy" to dlaczego zlikwidowano bezpieczny wyjazd z ul. Spiskiej w Aleje Jerozolimskie? Znowu inżynier ruchu będzie czekał na wypadki śmiertelne, aby powrócić do "starej" koncepcji?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.