Bezpieczna UniaW październiku 2007 roku Unia Europejska zleciła przegląd bezpieczeństwa na autostradach i drogach ekspresowych, na których stosowane są bariery linowe. Również Komitet Normalizacyjny UE został zobowiązany do rozpoznania tego problemu i sprawdzenia jak dotychczas są stosowane bariery.

Niecały rok później, w czerwcu 2008 r., Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Unia dąży do poprawy i ujednolicenia poziomu bezpieczeństwa drogowego we wszystkich krajach członkowskich.

W zakresie infrastruktury drogowej brak jest jednolitych europejskich przepisów, a w poszczególnych krajach są duże rozbieżności jeżeli chodzi o normy. Nowym obowiązującym normom nie odpowiadają istniejące drogi. Tym problemom ma zaradzić m.in. wprowadzony przez dyrektywę obowiązek dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa istniejącej i projektowanej infrastruktury drogowej.

Również w czerwcu tego roku Europejski Komitet Normalizacyjny podjął działania, aby opracować normę dotyczącą bezpieczeństwa motocyklistów. Przygotowaniem ośmiu części normy EN-1317 ma zająć się Komitet Techniczny ds. Wyposażenia Drogowego. Nowa norma ma służyć ocenie zachowania się barier drogowych przy uderzeniu w nią ciała kierowcy, który po upadku z motocykla sunął po jezdni aż do zatrzymania na konstrukcji bariery. Na razie badany będzie tylko ten typ wypadków, inne rodzaje mają być uwzględnione w kolejnych etapach prac.

W normie będą zawarte wytyczne do badań dopuszczających dla barier, uzupełniające istniejące zapisy normy EN-1317-2 tak, aby uwzględnić szczególne potrzeby motocyklistów w zakresie bezpieczeństwa. W praktyce wprowadzenie nowej normy oznacza milowy krok. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku barier linowych.

Norma EN-1317

Obecnie w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Austrii i Holandii zakazano montowania barier linowych. Austria, Francja, Niemcy i Portugalia wprowadziły nakaz stosowania urządzeń ochraniających na słupkach barier, aby poprawić bezpieczeństwo motocyklistów.

Anna Stręk

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.