IMG 7525Ronda w Lipniku i przy węźle Tuszyn, a ciąg pieszo-rowerowy przy drodze nr 51. GDDKiA, oprócz dużych inwestycji, prowadzi też mniejsze przebudowy, ale niezwykle ważne dla lokalnych społeczności.

W Lipniku (województwo świętokrzyskie), na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 9 i 77, planowana jest budowa ronda w miejscu, w którym regularnie dochodziło do wypadków i kolizji. Z uwagi na znaczne natężenie ruchu na obu trasach, czas oczekiwania na włączenie się do ruchu na trójwlotowym skrzyżowaniu ulegał wydłużeniu, a wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców było częstą przyczyną wypadków i kolizji. Średnio dochodziło do kilku zdarzeń drogowych w ciągu roku. Począwszy od 2008 roku w Lipniku doszło do 2 wypadków śmiertelnych, 22 osoby odniosły obrażenia, w tym 10 - ciężkie.

Ryzyko wyeliminowane zostanie dzięki przebudowie skrzyżowania na rondo. Inwestycja za ponad 3,8 mln złotych będzie zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Od ubiegłego roku GDDKiA zrealizowana bądź realizuje ponad dwadzieścia zadań na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach tego właśnie programu.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę ronda w Lipniku został ogłoszony w 2016 roku. Wykonawca opracował trzy warianty ronda. Budowa rozpocznie się po wyborze wariantu i uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zapadła też decyzja o budowie ronda w Tuszynie (łódzkie), na DK 91/12 po zachodniej stronie węzła Tuszyn (A1/DK 91). Stanie się ono nie tylko uzupełnieniem węzła Tuszyn o brakujące relacje kierunkowe, ale także pozwoli zdecydowanie lepiej i sprawniej rozwijać się gminie, która w rozwidleniu autostrady A1 i drogi krajowej 91/12 stworzyła tereny inwestycyjne.

Rondo pozwoli na bezpośrednie podłączenie strefy ekonomicznej do drogi krajowej, a pośrednio także do autostrady. To niezwykle ważne dla strategicznych planów gminy i całego regionu. Podobne rondo powstanie też po drugiej stronie węzła Tuszyn, na terenie gmin Moszczenica.

Natomiast w przetargu na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi krajowej nr 51 Dywity – Kieźliny (warmińsko-mazurskie) wraz z budową kładki dla pieszych i rowerzystów otwarto już oferty. Chęć wykonania zadania zgłosiło trzech oferentów.

Najniższą cenę (1,927 mln zł) zaproponowała firma MAR-TRANS z Barczewa, najwyższą (ponad 2,6 mln zł) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarka Warmińskiego. Oprócz ceny zamawiający przyjął w postępowaniu jeszcze dwa kryteria oceny ofert: okres gwarancji (od 60 do 72 miesięcy) oraz zatrudnienie przy realizacji inwestycji osób bezrobotnych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać zadanie do końca października 2017 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Inwestycja obejmuje wykonanie na odcinku DK 51 o długości ponad 1,2 km ciągu pieszo-rowerowego, o szerokości 3,5 m, zjazdów, kanalizacji deszczowej, 2 zatok autobusowych, a także budowę kładki dla pieszych i rowerzystów, budowę oświetlenia i budowę dwóch przepustów pod ciągiem pieszo-rowerowym.

Źródło: GDDKiA O/Kielce, O/Łódź, O/Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.