prog 2Na kolejnych ulicach w Gdańsku wkrótce pojawią się elementy infrastruktury drogowej, których celem będzie uspokojenie ruchu, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Elastyczne słupki zostaną zamontowane na ul. Obrońców Wybrzeża, a także na ul. Kartuskiej. Z kolei na ul. Mickiewicza ustawione zostaną wyspowe progi zwalniające. Prace w zakresie uspokajania ruchu toczyć się będą także w innych lokalizacjach w Gdańsku i potrwają do końca września.

 

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na gdańskich ulicach to jedno z najważniejszych działań podejmowanych przez GZDiZ w zakresie organizacji ruchu drogowego. Aby uspokoić ruch stosowane są różne rozwiązania. Zaliczyć do nich można m.in. wprowadzanie stref TEMPO 30, budowa skrzyżowań równorzędnych oraz o ruchu okrężnym, czy modernizacja sygnalizatorów świetlnych. Wśród nich są również rozwiązania, polegające na zastosowaniu fizycznych elementów spowalaniających ruch, jak progi zwalniające, separatory i słupki elastyczne.

Te ostatnie urządzenia pojawiły się już na ul. Obrońców Wybrzeża w pobliżu przejścia dla pieszych zlokalizowanego na wysokości centrum handlowego. Ulica, ze względu na fakt, iż jest wykorzystywana jako dojazd do obiektu handlowego, a także prowadzi do terenów nadmorskich oraz Tunelu pod Martwą Wisłą charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu drogowego – ok. 22 tys. pojazdów w ciągu doby. Dlatego też, w celu poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim pieszych, w obrębie wspomnianego przejścia zaprojektowano optyczne i fizyczne zawężenie jezdni. Ustawione tam zostały słupki elastyczne w liczbie 53 sztuk – w osi jezdni oraz na krawężniku po obu stronach przejścia. Wykonane zostało również oznakowanie poziome w postaci powierzchni wyłączonej z ruchu, która zawęża pasy do szerokości 2,75 metrów.

Podobnie będzie na ulicy Kartuskiej, która jest drogą krajową klasy głównej i w związku z tym również często uczęszczana przez kierowców. Także tam pojawią się słupki. Zostaną zamontowane przy skrzyżowaniu ul. Kartuskiej z ul. Inżynierską. Będzie to kontynuacja działań uspokajających ruch w tym rejonie Gdańska. Wcześniej wybudowano tam azyl dla pieszych, a także wykonano nowe oznakowanie poziome (powierzchnia wyłączona z ruchu) na dojeździe do azylu od strony obwodnicy. 5 słupków, jakie pojawią się na ul. Kartuskiej będą wyposażone w solarne lampy LED, które pomogą kierowcom zwrócić uwagę na lokalizację wyspy azylu dla pieszych. Słupki będą posiadały 8 punktów świetlnych, a do ich pełnego naładowania wystarczą 3 godziny. Pozwolą one na 72 godziny autonomicznej pracy.

Ulica Mickiewicza z kolei zyska cztery nowe wyspowe progi zwalniające. Zlokalizowane zostaną w pobliżu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Zbyszka z Bogdańca, a także Dubois i Mierosławskiego. Przy przejściach, oprócz progów, zamontowane zostaną również separatory, które uniemożliwią kierowcom wjazd na znajdujące się na ul. Mickiewicza torowisko tramwajowe, a tym samym ominięcie progów. Pojawienie się progów zwalniających poprzedzone zostanie wykonaniem nowego oznakowania poziomego.

Wspomniane trzy gdańskie ulice nie są jedynymi, na których w końcowych dniach września prowadzone będą prace drogowe, związane z montażem bądź wymianą elementów uspokajania ruchu. Progi zwalniające duże lub wyspowe pojawią się na: Trakcie św. Wojciecha, a także na ulicach Czajkowskiego, Dmowskiego, Czermińskiego, Leszczynowej, Łódzkiej, Platynowej, Kampinoskiej, Smęgorzyńskiej, Bysewskiej, Jeleniogórskiej, Na Szańcach oraz Radarowej. Odtworzone zostaną również separatory parkingowe na ulicach Klonowej i Paganiniego.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.