Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” jest jedną z inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach i na terenach kolejowych. Trwa już dziewięć lat (została zapoczątkowana w 2005 roku). Emisje kampanii w czasie pierwszych czterech edycji miały miejsce tylko w okresie letnim, a od 2009 roku akcja jest prowadzona przez cały rok. W 2012 roku problematykę poruszaną w kampanii rozszerzono o zagadnienie wypadków, do których dochodzi w trakcie przechodzenia pieszych przez tory w miejscach niedozwolonych.

 

Kampania nagłaśniana jest poprzez ulotki, plakaty oraz telewizyjne i radiowe spoty. Towarzyszą jej wystawy i konkursy. W ramach kampanii prowadzonych jest też szereg działań, na przykład „Bezpieczny poniedziałek”. W 2014 roku to działanie zostanie zamienione na „Bezpieczny piątek”. Koncepcja tych akcji wynika ze statystyk i ich analiz pod kątem okresów w jakich dochodzi do największej liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych czy przy przechodzeniu przez tory w niedozwolonych miejscach. W tej chwili takim dniem tygodnia o najtragiczniejszym wymiarze staje się piątek. W trakcie tych akcji uruchamiane są specjalne patrole złożone z przedstawicieli administracji i służb kolejowych oraz policji. Patrole kontrolują zachowania kierujących i egzekwują przestrzeganie przepisów wystawiając mandaty.

Innym działaniem jest akcja pod hasłem „Zgłoś usterkę”. Uczestnicy ruchu wchodząc na stronę internetową kampanii www.bezpieczny-przejazd.pl mogą podawać przejazdy i miejsca dostrzeżonych usterek, awarii czy zniszczeń.  

Ponadto w ramach kampanii prowadzone są akcje edukacyjne. Przedstawiciele administracji kolejowej odwiedzają szkoły i na spotkaniach uczulają dzieci jak poprawnie zachowywać się na przejazdach. Korzystają z pomocy dydaktycznych, a wiedzę i właściwe nawyki wpajają dzieciom poprzez zabawę.

Dodatkową inicjatywą służącą bezpieczeństwu jest oznaczenie każdego przejazdu kolejowo-drogowego odrębnym, unikatowym numerem. Będzie on na tabliczce montowanej na napędzie rogatkowym lub na odwrocie znaku drogowego. Dzięki temu oznaczeniu łatwiej będzie zidentyfikować przejazd i miejsce w którym znajdzie się użytkownik ruchu, gdzie doszło do wypadku lub stwierdzone zostały nieprawidłowości na przejeździe. Na specjalnej tabliczce oprócz numeru przejazdu będzie również umieszczony numer telefonu alarmowego oraz kontakt do pracownika spółki. Uczestnik wypadku lub jego świadek podając numery z tabliczki wskaże służbom precyzyjnie miejsce zdarzenia.

Pilotażowo wdrażanym rozwiązaniem będzie poziome oznaczenie jezdni w pobliżu przejazdu kolejowo-drogowego. Celem takiego rozwiązania jest wymuszenie na kierowcach zmniejszenia prędkości w momencie zbliżania się do przejazdu. Takie wymuszenie uzyska się dzięki złudzeniu optycznemu. Kierowcy przejeżdżając po takim oznakowaniu po prostu będą odczuwali, że poruszają się z nadmierną prędkością – szybciej niż rzeczywiście.

- Kampania nie gwarantuje natychmiastowej i trwałej zmiany zachowań. Nie ma dobrego narzędzia, aby zmierzyć w jakim stopniu akcja dotarła do społeczeństwa, jednak nie można pozostawić problemu samemu sobie i liczyć, że sam się rozwiąże, a kierowcy zaczną przestrzegać zasad ruchu drogowego. W krajach, które prowadzą kampanie dotyczące bezpieczeństwa znacznie dłużej niż Polska, np. Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, efekty działań dostrzeżono dopiero po kilkunastu latach. Polska ma za sobą dopiero 8 lat doświadczeń – podkreśla Katarzyna Kucharek z Wydziału Komunikacji Społecznej Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

AS

 

Materiał na podstawie wystąpienia podczas ubiegłorocznej Konferencji „Wpływ bezpieczeństwa na kształtowanie infrastruktury”. Konferencja odbyła podczas Tragów Infrastruktura w Warszawie. Współorganizatorami Konferencji byli: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Instytut Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Konferencji patronowały Ministerstwo Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.