IMG 20170718 133819Na terenie Torunia trwa budowa bramownic, na których pojawi się oznakowanie przejazdu tranzytowego przez miasto.

- Chodzi o przejazd tranzytowy w kierunku wschód-zachód z wykorzystaniem Trasy Średnicowej Północnej - wyjaśnia Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD. W ramach zadania przewiduje się instalację 12 nowych bramownic, na których zostaną zamontowane drogowskazy tablicowe. Konstrukcje staną m.in. na placu Hoffmanna, na skrzyżowaniach: Szosa Chełmińska/Bema, Grudziądzka/Trasa Średnicowa, Trasa Średnicowa/Batorego/Dworcowa, Trasa Średnicowa/Chrobrego, Skłodowskiej-Curie/Trasa Średnicowa, Skłodowska-Curie/Olimpijska i Szosa Lubicka/Olimpijska.

Oznakowanie zostanie wykonane do połowy sierpnia. W sumie na bramownicach zostanie zamontowanych około 60 znaków kierunkowych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń, budowa bramownic, montaż i wykonanie oznakowania kosztuje ponad 590 tys. zł.  

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.