roboty drogowe23 lutego ok. godz. 23.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. F. Płaskowickiej. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Stryjeńskich. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną.

 

Zamknięta dla ruchu zostanie południowa jezdnia ul. F. Płaskowickiej, od skrzyżowania z ul. rtm. W. Pileckiego do skrzyżowania z ulicami Dereniową i Stryjeńskich. Kierowcy jadący od strony ul. Puławskiej przejadą na drugą jezdnię przewiązkę na wysokości jednostki Straży Pożarnej – na północnej jezdni będzie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Zlikwidowane zostanie rondo na skrzyżowaniu z ul. rtm. W. Pileckiego, a w jego miejsce wytyczone będzie zwykłe skrzyżowanie. Uwaga, jadący ul. F. Płaskowickiej od strony al. Komisji Edukacji Narodowej nie będą mogli skręcić w lewo w ul. rtm. W. Pileckiego w kierunku Os. Kazury. Rondo na skrzyżowaniu z ulicami Dereniową i Stryjeńskich zostanie utrzymane, ale wlot tej ostatniej ulicy od strony południowej zostanie zwężony do jednego pasa ruchu.

Zmiany będą dotyczyły również pieszych i rowerzystów. Całkowicie zamknięty będzie chodnik po południowej stronie ulicy i droga dla rowerów pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Polskie Drogi, a tymczasowa droga dla rowerów zostanie wytyczona po północnej stronie ulicy.

Likwidacji ulegną przystanki Pileckiego 02 i Stryjeńskich 02 zlokalizowane po południowej stronie ul. F. Płaskowickiej. W zamian zostaną uruchomione przystanki zastępcze przy ul. Dereniowej i przy ul. rtm. W. Pileckiego, bezpośrednio przed skrzyżowaniami z ul. F. Płaskowickiej.

POW Ursynów 1POW Ursynów 2POW Ursynów 3

 

 

 

 

 

 

 

ETAP 2
W kolejnym etapie prac (wykonawca nie podał jeszcze terminu) połączenie z ul. F. Płaskowickiej stracą ulice Braci Wagów i F.M. Lanciego. Nadal będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo w każdej relacji na skrzyżowaniu z al. Komisji Edukacji Narodowej. Zwężony będzie także wlot ul. F. Płaskowickiej na skrzyżowanie z ul. J. Rosoła.

Budowę Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli drogi ekspresowej S2 realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa 18,5 km trasy od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” została podzielona na trzy odcinki realizowane przez różnych wykonawców (A na Ursynowie, B w Wilanowie i C w Wawrze). Przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej posiadającej dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę i pięciu węzłów drogowych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to trzeci kwartał 2020 r.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.