nowa iluminacja LDZ 1Na skrzyżowaniu ulic Barniewickiej oraz Nowy Świat w Osowej wybudowane zostanie nowe rondo. Roboty drogowe związane z budową rozpoczną się w poniedziałek, 18 listopada i potrwają do końca miesiąca. W rejonie prac zmieni się organizacja ruchu.

 

Skrzyżowanie ulic Barniewickiej i Nowy Świat ma od 2016 roku formę ronda wykonanego z urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – progów zwalniających. Ze względu na odbywający się ruch pojazdów ciężarowych przez skrzyżowanie te elementy uległy uszkodzeniu.

W celu poprawy charakterystyki skrzyżowania jako skrzyżowania o ruchu okrężnym przeprowadzona zostanie modernizacja dotychczasowego ronda. Wyspa środkowa ronda zostanie wyniesiona i wykonana z kostki kamiennej. Wybrukowane zostaną również wyspy azyli, znajdujących się przy obu wlotach na skrzyżowanie od strony ul. Nowy Świat, a także przy północnym wlocie na rondo od strony ul. Barniewickiej. Wykonane zostaną również nowe krawężniki i wymalowane oznakowanie poziome.

Roboty drogowe na rondzie rozpoczną się 18 listopada, a ich zakończenie planowane jest na koniec listopada. Prace prowadzone będą przy wprowadzeniu jednostronnego (lewego) zawężenia jezdni zarówno ul. Barniewickiej, jak i ul. Nowy Świat. W trakcie robót umożliwiony będzie ruch pojazdów przez skrzyżowanie (również autobusów) oraz pieszych.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.