edroga617W tym roku w Bydgoszczy zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo pieszych na kolejnych przejściach i skrzyżowaniach. Planowane jest doświetlenie co najmniej 20 „zebr” i montaż sygnalizacji świetlnej na kolizyjnym skrzyżowaniu Pelplińska-Orląt Lwowskich-Lawinowa. Powstaną też kolejne wyniesione skrzyżowania.

 

- Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Zrealizowane już zadania pokazują, że to skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. Dlatego wdrażamy kolejne zadania tego typu na bydgoskich ulicach – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Na terenie miasta kontynuowany będzie też program doświetlania przejść dla pieszych. Do realizacji skierowanych zostanie około 20 zadań. Będą finansowane przede wszystkim w oparciu o środki miasta.

Część zadań przygotowywana jest również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Jednocześnie ZDMiKP bierze udział w konkursie „Razem bezpieczniej” i współpracuje z firmą ENEA. Stwarza to szansę na zrealizowanie jeszcze w tym roku większej liczby zadań. Ich ostateczny zakres zostanie dostosowany do zabezpieczonych środków i pozyskanego dofinansowania.

Pierwszy etap już gotowy

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w ubiegłym roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Po dokładnej analizie ZDMiKP opracował listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji. 13 zostało zrealizowanych w ubiegłym roku. Przedsięwzięcie zostało skonsultowane m.in. ze Społecznym Rzecznikiem Pieszych.

Przejścia są wyposażane w zestaw specjalistycznych lamp dobieranych indywidualnie dla konkretnej lokalizacji. Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia przejść dla pieszych. Sprawia ono, że samo przejście oraz strefa oczekiwania pieszego są doświetlone równomiernie w taki sposób, że pieszy dla nadjeżdżającego kierowcy jest zawsze przedstawiany jako jasny element na ciemniejszym tle.

Sygnalizacja na Tatrzańskim

Ponadto planowane są inne działania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych polegające na przebudowie jezdni w obrębie przejść dla pieszych np. na ulicy Bronikowskiego w miejscu przecięcia ze szlakiem spacerowym wzdłuż Kanału Bydgoskiego. Pojawią się też kolejne progi zwalniające w strefach o ograniczonej prędkości np. na południowym odcinku ul. Gajowej.

ZDMiKP planuje też zlecić budowę większej sygnalizacji świetlnej wokół skrzyżowania ulic Pelplińskiej, Lawinowej i Orląt Lwowskich. Ułatwi ona nie tylko przekraczanie jezdni pieszym i przejazd rowerzystom. Zdecydowanie poprawi też bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających z podporządkowanych ulic. Zadanie będzie wiązało się też ze zmianami w oznakowaniu skrzyżowania.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.