csm L15 a3cd0177f1Zakończyła się budowa ronda na połączeniu ul. Nakielskiej i Łochowskiej. Wraz z nim powstała bezpieczna droga rowerowa i chodnik wzdłuż ulicy Łochowskiej. Wytyczone zostały też przejścia dla pieszych w kierunku ogrodów działkowych. Inwestycja kosztowała blisko 7 mln zł.

csm L16 74f0149001Nowe rondo zastąpiło istniejące wcześniej kolizyjne skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem. Inwestycja przede wszystkim zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Piesi dzięki azylom (wysepkom rozdzielającym jezdnie) pokonują ruchliwą jezdnie wokół ronda w dwóch etapach. Wokół ronda i ul. Łochowskiej dobudowano też drogi rowerowe. Nowa trasa dla rowerzystów łączy się z ciągiem pieszo-rowerowym w Lisim Ogonie.

Wokół ronda dobudowano też z kamiennej kostki zatoki autobusowe. Ich wymiary pozwalają na swobodne postoje autobusów kończących trasę na Prądach. Wcześniej zatrzymywały się one w obrębie skrzyżowania. Z myślą o pasażerach ustawiliśmy też nowe wiaty. Zbudowaliśmy też nowe oświetlenie i odwodnienie. Całe skrzyżowanie zostało też w czytelny sposób oznakowane.

Inwestycja kosztowała 7 mln zł. Warto podkreślić, że uzupełniła ona wcześniejszy remont nawierzchni ul. Łochowskiej. Jednocześnie przygotowywana jest kolejna inwestycja w tej części miasta polegająca na rozbudowie ul. Nakielskiej. Prace na tej arterii zostaną zlecone po zakończeniu rozbudowy ul. Grunwaldzkiej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.