contentmap_plugin

20161222 090813Dzięki współpracy Bydgoszczy i gminy Sicienko z bydgoskim oddziałem GDDKiA, udało się zaprojektować optymalne połączenie ulicy Grunwaldzkiej z bezkolizyjnym węzłem na trasie S5 oraz drogami lokalnymi obsługującymi miejscowość Pawłówek.

Początkowo drogi lokalne zapewniające obsługę posesji zlokalizowanych wokół węzła planowano doprowadzić od węzła na trasie S5, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, do skrzyżowania z ulicą Czaplą na terenie Bydgoszczy. Takie rozwiązanie oznaczałoby konieczność zmian w opracowanym już projekcie rozbudowy ul. Grunwaldzkiej do dwóch jezdni. Poza tym na drodze jezdni serwisowych znajdowałaby się część terenu schroniska dla zwierząt oraz użytek ekologiczny. Wymagałoby to również znacznej niwelacji terenu.

W związku z tym, Bydgoszcz wspólnie z gminą Sicienko proponowały włączenie dróg serwisowych obsługujących posesje wokół węzła Pawłówka bliżej węzła na trasie S5, na granicy miasta. Na takie rozwiązanie zgodziła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do dalszych prac projektowych skierowana została koncepcja budowy ronda turbinowego (z dwoma pasami ruchu na kierunku wschód – zachód). Miastu zależy jeszcze na tym, by na tym etapie prac uwzględniono połączenie dróg rowerowych zaprojektowanych przy ul. Grunwaldzkiej z drogami serwisowymi.

- To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ uwzględnia zarówno interes miasta, jak i naszych partnerów z gminy Sicienko. Mam nadzieję, że również węzły na planowanej trasie S10 będą pozwalały na sprawną komunikację miasta oraz sąsiednich gmin z drogą ekspresową - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

- Takie rozwiązanie skraca dojazd do drogi ekspresowej mieszkańcom naszej gminy. Poza tym mieszkańcy miejscowości Pawłówek oraz Osówiec Wybudowanie będą mieli ułatwiony wjazd do Bydgoszczy – zaznacza wójt gminy Sicienko, Jan Wach.

Węzeł w Pawłówku zaprojektowano na planie koniczyny. Dodatkowo będzie on wyposażany między innymi w bezpośrednią łącznicę z dwoma pasami ruchu pozwalającą na bardzo płynny ruch na kierunku Białe-Błota-Nakło.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.