csm Rondo Nakielska Lochowska d595ed5e05Rozpoczyna się jeden z ostatnich etapów budowy ronda na połączeniu ul. Nakielskiej i Łochowskiej. Od piątku (18 stycznia) udostępniona dla ruchu zostanie północna część skrzyżowania i zacznie obowiązywać ruch okrężny.

 

Wykonawca zrealizował w ostatnich tygodniach wszystkie prace pozwalające na bezpieczne przełożenie ruchu na północną część nowego ronda. Od piątku samochody poruszające się w kierunku Belmy i Łochowa będą korzystać z obwiedni ronda. Będzie też możliwość zjazdu i włączenia się do ruchu od strony ulic Lisiej i Sicieńskiej. Z kolei ruch pojazdów w kierunku centrum będzie odbywał się po tymczasowej jezdni wybudowanej w południowej części wyspy centralnej. Wprowadzony zostanie też po raz pierwszy w tym miejscu ruch okrężny. Taka organizacja ruchu pozwoli dokończyć budowę południowej części ronda oraz wlotu od strony ul. Agatowej.

Tymczasowa organizacja ruchu

Zakończenie całej inwestycji planowane jest wiosną. Jej wartość to blisko 7 mln zł. Jej ważnym elementem jest budowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Za rondem na ul. Nakielskiej i Łochowskiej dobudowane będą zatoki autobusowe. Zatoka w kierunku centrum będzie dłuższa, by mogły w niej na dłużej zatrzymywać się autobusy kończące trasę na rondzie. Wokół ronda zaprojektowano dwukierunkowe ścieżki rowerowe oraz chodniki oddzielone od siebie opaską. Budowane jest nowe oświetlenie i odwodnienie. Wzdłuż ulicy Łochowskiej na odcinku od granicy miasta do drogi w kierunku Belmy powstaje wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów, który będzie kontynuacją ścieżki prowadzącej do miejscowości Lisi Ogon. Dodatkowo, przez jezdnię wytyczone będą przejścia dla pieszych pozwalające dojść do ogrodów działkowych po północnej stronie ulicy. Natomiast na odcinku od drogi do Belmy do Lisiej przewiduje się budowę drogi rowerowej oddzielonej od 1,5-metrowego chodnika marginesem (bruk lub kostka o innej fakturze).

Źródło: UM Bydgoszcz

Komentarze  
Ryszard Roman Dobrowolski
0 #1 Ryszard Roman Dobrowolski 2019-04-03 18:16
Okazuje się, że można zaprojektować rondo zorganizowane i oznaczone zgodnie z zasadami "ruchu okrężnego" w rozumieniu nakazu znaku C-12, wg obowiązującego od dwóch dekad prawa. Na wylotach namalowano linie krawędziowe (znak P-7a) okrężnie biegnącej jezdni, którą przekracza każdy kierujący zmieniając kierunek jazdy w prawo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.