contentmap_plugin

edroga001Zakończyły się procedury związane ze zmianą statusu Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy na drogę wojewódzką. To umożliwi realizację inwestycji w oparciu o fundusze unijne.

Uchwała o nadaniu Trasie Uniwersyteckiej statusu drogi wojewódzkiej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Trasa ma docelowo łączyć dwie drogi krajowe:
- DK nr 5 (ulica Jana Pawła II),
- DK nr 80 (od 2016 roku taki status posiadać mają ulice: Kamienna, Artyleryjska i Pileckiego).

Zakończona procedura zmiany statusu drogi pozwoli też realizować drugi etap budowy na odcinku pomiędzy ul. Wojska Polskiego i Jana Pawła II wraz z dwupoziomowym węzłem w oparciu o fundusze unijne.

W marcu br. podjęte zostały działania w kierunku wyprowadzenia ruchu tranzytowego ze śródmieścia. Rozpoczęta została wówczas procedura związana ze zmianą przebiegu DK nr 80 łączącej planowany węzeł w Pawłówku na trasie S5 z węzłem na autostradzie A1 w Lubiczu.

DK nr 80 ma zostać przerzucona pomiędzy węzłem zachodnim i węzłem wschodnim na trasę WZ. Samochody jadące w kierunku Torunia lub projektowanego węzła Pawłówek na trasie S5 mają korzystać przede wszystkim z ul. Kamiennej, Artyleryjskiej i Pileckiego.

- Zmiana przebiegu drogi numer 80, w połączeniu z jej planowaną rozbudową, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, przepustowość ulicy i skrzyżowań oraz wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, szczególnie po zakończeniu budowy trasy S5 w 2019 roku – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Zmiana dodatkowo ułatwi również pozyskiwanie funduszy europejskich na inwestycje drogowe. Priorytetowo traktowane są zadania zapewniające sprawny dojazd do europejskiej sieci TEN-T (w regionie należą do niej autostrada A1 oraz trasa ekspresowa S5).

Ulice, którymi obecnie przebiega DK nr 80 od 2016 staną się drogami powiatowymi. Dotyczy to odcinków ulicy Fordońskiej (od Kamiennej do ronda Fordońskiego) i Toruńskiej (od ronda Toruńskiego do ronda Bernardyńskiego).

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.