stary rynekNowa organizacja ruchu na terenie Starego Miasta w Bydgoszczy zostanie wprowadzona 8 września. Jej ostateczny kształt i wynikające z niego ograniczenia to wynik konsultacji społecznych. Na Stary Rynek i część przyległych ulic nie wjadą już samochody. Zamontowano specjalne wygrodzenia w postaci słupków, wymieniane jest również oznakowanie pionowe.

 

Strefa bez samochodów
Najwięcej zmian zajdzie w obrębie samego Starego Rynku. Samochody nie będą już wjeżdżać na jego płytę i fragmenty ulic wokół niej. Funkcję deptaków przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów, oprócz Mostowej (do Grodzkiej), pełnić będą również ulice:
• Niedźwiedzia,
• Batorego (do Zaułka),
• Jana Kazimierza (do Zaułka),
• Magdzińskiego (do Podwala),
• Kręta (do Jatek),
• Długa (od Batorego do Jana Kazimierza),
• Ku Młynom,
• pieszojezdnia wokół Fary

Dostawy tylko do godziny 10.00
Cały obszar ograniczony dla ruchu pojazdów będzie położony w strefie zamieszkania. Szereg ulic zostanie dopuszczonych czasowo dla ruchu pojazdów zaopatrzenia i pojazdów dojeżdżających wyłącznie na zaplecze posesji oraz służb miejskich. W obszarze ograniczonego ruchu pojazdów w godzinach od 6.00 do 10.00 w dni powszednie będą mogły odbywać się dostawy towarów z wykorzystaniem pojazdów dostawczych. Takie rozwiązanie zaplanowano m.in. na ulicach Jezuickiej, Zaułku, Długiej (od Przyrzecza do Batorego, części ul. Mennica (w kierunku elektrowni wodnej), oraz odcinkach ul. Batorego i Jana Kazimierza (od Długiej do Zaułka). Poza tymi godzinami oraz w weekendy wymienionymi ulicami będą mogli poruszać się wyłącznie mieszkańcy dojeżdżający na zaplecze swoich posesji oraz pojazdy służb miejskich - ruch innych pojazdów, w tym pojazdów zaopatrzenia, będzie niedozwolony.

Pierwszeństwo dla pieszych
Zmieni się także strefa zamieszkania (obszar z pierwszeństwem dla pieszych z prędkością ograniczoną do 20km/h oraz brakiem możliwości parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi) objęty zostanie znaczny obszar ulic m.in. ul. Długa (od Wełnianego Rynku do Przyrzecza oraz od Jana Kazimierza do Podwala), Przyrzecze, most na ul. Ku Młynom, Mennica (od Czerwonego Spichrza w kierunku Tamki), Malczewskiego, Grodzka (od Malczewskiego do Mostowej), Pod Blankami (od Trybunalskiej do Długiej), Zaułek, Farna, Mostowa, Niedźwiedzia, Batorego, Jana Kazimierza.

Ulice dojazdowe do tego obszaru prowadzące ruch całodobowo tj. ul. Podwale, wschodnia część ul. Grodzkiej, Pod Blankami (do Trybunalskiej), Trybunalska, fragment Jana Kazimierza od strony Wałów Jagiellońskich do Pod Blankami będą natomiast objęte strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Gdzie parkować?
mapa stary rynek 10 6Nowa organizacja ruchu uwzględnia również funkcjonowanie nowych postojów taksówek, miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, pojazdów zaopatrzenia, potrzeb hoteli, policji oraz uczestników mszy świętych ślubnych i pogrzebowych w Katedrze. Ogólnodostępne parkowanie przewidziane jest tak jak dotychczas m.in. na placu Solnym, Rybim Rynku, ul. Grodzkiej, ul. Mostowej (odcinek przy ul. Focha), ul. Długiej (odc. od ul. Wały Jagiellońskie do ul. Pod Blankami) oraz na parkingu wielopoziomowym przy ul. Pod Blankami.

Korzystne rozwiązanie
W opinii ekspertów ograniczenie ruchu w reprezentacyjnych częściach miasta przynosi w dłuższej perspektywie szereg korzyści. Najważniejsze z nich to między innymi:
• wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
• komfort podczas spacerów, możliwość odpoczynku i zakupów w mniejszych sklepach
• ograniczenie uszkodzeń małej architektury (np. kwietniki, ławki) oraz wyposażenia ulic (znaki, krawężniki, płytki chodnikowe)
• poprawa jakości powietrza
• ograniczenie hałasu
• większa atrakcyjność obszaru

Niestety nie wszystkim nowa organizacja ruchu przypadła do gustu. Do prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego wpłynęło pismo od ks. biskupa Jana Tyrawy, który martwi się o dojazd do katedry i kurii. Biskup obawia się, że zakaz ruchu utrudni wiernym udział w liturgii, dojazd służ porządkowych, pracowników i interesantów oraz organizację spotkań służbowych. Dla katedry wyznaczono jedynie dwa miejsca postojowe na ul. Farnej. Zdaniem biskupa taka decyzja "narusza wolność Kościoła".

Prezydent Rafał Bruski nie zamierza jednak rezygnować z ograniczenia ruchu kołowego w Starym Mieście. "Chcąc sprawić, by przestrzeń Starego Miasta była bezpieczniejsza i atrakcyjniejsza dla mieszkańców oraz turystów, konieczne było wprowadzenie ograniczeń w ruchu kołowym. Ograniczenia te w równym stopniu dotknęły wszystkie podmioty funkcjonujące w obszarze Starego Miasta". Prezydent zwrócił uwagę, że w najbliższym otoczeniu katedry auta parkowały niezgodnie z prawem i również w godzinach, w których nie odbywały się nabożeństwa. "Historia Kościoła Katolickiego ma w Polsce ponad tysiąc lat - podsumowuje prezydent. - Wierzę, że konieczność dostosowania się do nowej organizacji ruchu nie zachwieje fundamentami, na których zbudowana jest Jego siła".

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.