IMG 0226W Poznaniu uruchomiono nową sygnalizację świetlną na ul. Serbskiej przy ul. Pasterskiej. Oprócz zwykłego cyklu, czerwone światło zapala się kierowcom, którzy na dojeździe do przejścia dla pieszych przekraczają dopuszczalną prędkość. Dzięki temu i innym rozwiązaniom ma być bezpieczniej.

 

Kierowcy poruszający się odcinkiem ul. Serbskiej pomiędzy ul. Naramowicką a rondem Solidarności często przekraczali dozwoloną prędkość. Doprowadzało to w przeszłości do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych korzystających z przejścia przez ul. Serbską w sąsiedztwie ul. Pasterskiej. W celu poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały w tym miejscu sygnalizatory, które skłaniają kierowców do zdjęcia nogi z gazu. Wyposażono je w umieszczone w jezdni pętle pomiarowe, które wykrywają prędkość pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych. Jeżeli jest ona zbyt wysoka, sygnalizator automatycznie zmienia nadawane światło na czerwone, zmuszając auta do zatrzymania się.

Ponadto na przejściu dla pieszych przez ul. Serbską zamontowano sygnalizację akustyczną z przyciskami o poszerzonej funkcjonalności. Poprawi to bezpieczeństwo i wygodę korzystania z „zebry” szczególnie przez osoby z dysfunkcjami wzroku. Wewnątrz przycisków znajdują się głośniki naprowadzające pieszych na sygnalizator i dostosowujące natężenie emitowanych dźwięków do głośności otoczenia. Po boku każdego z przycisków umieszczone są listwy z piktogramami prezentującymi topografię przejścia, w tym liczbę pasów ruchu, wyspę dzielącą oraz lokalizację kolejnego sygnalizatora z przyciskiem.

Na uruchomieniu nowej sygnalizacji na Winogradach zyskają również rowerzyści. W ramach inwestycji wykonany został przejazd rowerowy przez ul. Pasterską. Zamontowane na nim sygnalizatory wyposażono w kamery termowizyjne, wykrywające cyklistów zbliżających się do przejazdu i ułatwiające im płynne pokonanie go.

W ramach prac związanych z budową sygnalizacji na ul. Serbskiej od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Naramowicką wykonany został również kanał teletechniczny z instalacją światłowodową, który obecnie służy do obsługi nowych sygnalizatorów, ale w przyszłości będzie wykorzystany przy budowie linii tramwajowej na Naramowice.

Całkowity koszt prac zrealizowanych na skrzyżowaniu ul. Serbskiej i Pasterskiej, wraz z budową wspomnianego wyżej kanału teletechnicznego wyniósł 650 tysięcy złotych.

Źródło: ZDM w Poznaniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.