contentmap_plugin

S3 Chrostnik KochlicePB 1Od piątku, tj. 4 sierpnia, nastąpi zmiana organizacji ruchu polegająca na przełożeniu ruchu z drogi krajowej nr 3 na nowo wybudowaną prawą jezdnię drogi ekspresowej S3. Nowym, 6-km odcinkiem drogi będzie można przejechać pomiędzy miejscowościami Chróstnik a Kochlice.

Budowa drogi ekspresowej S3 północ w województwie dolnośląskim podzielona jest na 5 zadań inwestycyjnych, z czego dwa pierwsze - liczące przeszło 30 km - buduje oddział w Zielonej Górze, a 3 kolejne - prawie 50 km - oddział we Wrocławiu.

Zmiany następują pomiędzy powstającym węzłem Lubin Południe a Legnica Północ i będą obowiązywać do końca budowy, czyli do II kwartału 2018 roku. Na przełomie września i października br. wykonawca planuje kolejne zmiany w organizacji ruchu.

S3Chrostnik-KochlicePB-1S3Chrostnik-KochlicePB
Źródło: GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.