contentmap_plugin

edroga139Od 7 czerwca 2017 roku na dolnośląskim odcinku autostrady A4 zostają wprowadzone dodatkowe zakazy wyprzedzania przez samochody ciężarowe.

Stałe znaki zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe zostaną wprowadzone na odcinku pomiędzy węzłami Kostomłoty a Gościsław na obu jezdniach oraz pomiędzy węzłami Udanin a Budziszów na jezdni północnej.

Dotychczasowy zakaz obowiązuje pomiędzy Pietrzykowicami a Wądrożem Wielkim z przerwami oraz na wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów. Ten odcinek drogi zostaje uszczelniony i łączna długość ograniczeń w sumie wyniesie ponad 40 km.

Celem wprowadzanych ograniczeń jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu na dolnośląskim odcinku A4, zmniejszenie liczby wypadków, zminimalizowanie powstających zatory na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Legnicą oraz usprawnienie ruchu samochodów osobowych.

A4 w Polsce rozpoczyna swój bieg w Jędrzychowicach k. Zgorzelca, gdzie łączy się z niemiecką autostradą z kierunku Drezna, a kończy się w Korczowej, na granicy z Ukrainą. Łączna długość A4 wynosi 672 km i przebiega przez województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. W województwie dolnośląskim ma niecałe 194 km. Przebiega poprzez okolice Zgorzelca, Lubania, Bolesławca, Legnicy oraz Wrocławia.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.