DSC01141 1Ukończona została druga kładka dla pieszych w Głogoczowie. Została oddana do użytkowania w czwartek 21 grudnia 2017 r. Powstała w ramach programu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim.” Jest to ostatnia z kładek dla pieszych zaplanowanych do realizacji na odcinku Zakopianki od Krakowa do Myślenic.

 

Druga kładka dla pieszych w Głogoczowie ma konstrukcję wantową. Całkowita długość obiektu wynosi 57,46 m, a szerokość użytkowa pomostu 4,50 m. Na kładkę prowadzą schody, zainstalowane są także windy. Kładka posadowiona jest na palach wierconych, ze względu na występujące w miejscu jej lokalizacji warunki gruntowe. Powstały także: dojścia do tego obiektu wraz z poboczami, odwodnienia, kanalizacja deszczowa, umocnienia skarp, bariery ochronne, sieć elektroenergetyczna, oświetlenie, zasilanie wind, instalacja monitoringu i ogrzewania. Powstała ok. 1 km dalej od pierwszej kładki, patrząc od strony Krakowa w kierunku Zakopanego.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w marcu br. Roboty zakończono w połowie grudnia. Koszt realizacji wyniósł prawie 6,5 mln zł.

DSC01146 3DSC01158 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogą krajową nr 7 od Głogoczowa do Myślenic porusza się średnio ponad 30 tys. pojazdów na dobę. Ruch na tym odcinku zakopianki zwiększył się o 3 tys. pojazdów na dobę w ciągu 5 lat. Tereny położone na południe od Krakowa są nadal atrakcyjne lokalizacyjnie dla osób, które chcą zamieszkać pod miastem, w związku z tym gęstość zabudowy i ilość mieszkańców podkrakowskich miejscowości wzrasta z roku na rok. W konsekwencji wzrasta także codzienny ruch związany z dojazdami do pracy i szkół. By zapewnić bezpieczeństwo pieszych konieczna była budowa kładek.

Idea kładek na DK 7 powstała w roku 2008 i wtedy też rozpoczęły się prace projektowe dla wszystkich kładek. Zabiegali o nie mieszkańcy i samorządy. Pierwsza z kładek powstała w Mogilanach w 2009 r. Kładka w Jaworniku oddana została do użytkowania w lutym 2015 r. Później była kładka w Gaju (grudzień 2015), Jaworniku oraz dwie w Głogoczowie (2017).

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.