korek redJak mimo stale zwiększającej się liczby mieszkańców, samochodów i nowych inwestycji budowlanych sprawić, aby poruszanie się było łatwiejsze? Jak zaplanować drogi, parkingi, ścieżki rowerowe? Na te i inne pytania będą starali się odpowiedzieć eksperci, podczas konferencji Modelling 2018, która rozpoczęła się właśnie w Krakowie.

 

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. w pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej odbywa się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna MODELLING - modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Eksperci z wielu krajów m.in. Niemiec, Ukrainy, Holandii, będą dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie optymalnego modelowania podróży i przewozu ładunków, zarówno w dużych miastach, jak również na terenach zamiejskich. Podczas dwóch dni konferencji, poruszone zostaną kwestię dotyczące transportu zbiorowego, kolejowego i lotniczego, rowerowego oraz ruchu pieszych. Wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy efektywności przejazdów.

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji, podpisane zostanie porozumienie pomiędzy Politechniką Krakowską, a firmą PTV Group, wiodącym producentem systemów m.in. do prognozowania i modelowania ruchu. - Aby skutecznie ulepszać ruch w miastach niezbędne jest silne partnerstwo pomiędzy firmami technologicznymi, miastami, gminami, a środowiskiem akademickim. Dzięki połączeniu sektora prywatnego i publicznego z instytucjami naukowymi, możemy efektywnie konsultować się w zakresie tematów i trendów dotyczących przyszłości transportu i mobilności oraz wypracowywać wspólnie skuteczne rozwiązania - mówi Martyna Abendrot, dyrektor krajowy z PTV Group, partner konferencji.

Wydarzenie jest odpowiedzią na zmiany, jakie od kilku lat zachodzą w społeczeństwie w zakresie mobilności, rozbudowy miast i terenów pozamiejskich. Powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych, wielkopowierzchniowych centrów handlowych, magazynów, czy też hal produkcyjnych jest znaczącym generatorem ruchu. Dlatego bardzo ważne jest optymalne planowanie przejazdów w miastach pod kątem każdego uczestnika, jego efektywności i bezpieczeństwa. Ile i jakiego rodzaju pojazdów potrzeba, aby obsłużyć wszystkie podróże? Między innymi na takie pytania odpowiada opracowanie wykonane dla miasta Lizbony. - Żeby efektywnie i bezpiecznie planować mobilność nie wystarczy już intuicja. Niezbędne nam są narzędzia, które wspomogą wiedzę i doświadczenie - dodaje Martyna Abendrot.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej, Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

modelling 2018 baner edroga

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji: PTV Group

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.