P4130029Trwają prace związane z odnową obiektu mostowego mostu nad rzeką Babicą w ciągu ulicy Jana Pawła II w Elblągu. Umowa na roboty z firmą Want z Tczewa została zawarta w listopadzie 2016 roku.

W 2013 roku w wyniku pożaru uszkodzone zostały elementy konstrukcji mostu (płyta pomostowa, łożyska, dylatacja, konstrukcja podpory i  konstrukcja stalowa ustroju nośnego) oraz instalacja elektroenergetyczna i rury osłonowe podwieszone do konstrukcji mostu.

Część robót pod obiektem została już wykonana bez utrudnień dla ruchu, ale w związku z pracami związanymi m.in. z wymianą łożysk oraz wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych, od 9 maja wystąpią utrudnienia w ruchu. Wprowadzone zostaną miejscowe zawężenia jezdni na moście. W kolejnym etapie prac natomiast wystąpi konieczność całkowitego zamknięcia przejazdu przez most na okres około 2 tygodni.

Źródło: UM Elbląg

Załączniki:
Pobierz (plan objazdu.pdf)plan objazdu.pdf[ ]267 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.