electric chargeUstawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, promująca pojazdy niskoemisyjne, została podpisana przez Prezydenta RP i 22 lutego weszła w życie. Nowe przepisy niosą za sobą szereg zmian, które mają na celu promocję pojazdów niskoemisyjnych.

 

Jedną z większych zmian jest zwolnienie z opłat pojazdów elektrycznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Niestety do dzisiaj ustawodawca nie wprowadził rozporządzeń wykonawczych określających sposób znakowania pojazdów, które zgodnie z nowymi przepisami mają być uprzywilejowane. Rozporządzenia przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury wejdą w życie najprawdopodobniej od 1 lipca 2018 r., w chwili obecnej trwa proces legislacyjny. Brak koordynacji wdrożenia przepisów powoduje problemy z bieżącą eksploatacją strefy, w tym m.in. z weryfikacją pojazdów elektrycznych przez kontrolerów SPPN. Zatem kontrolerzy strefy płatnego parkowania, nie mogąc wizualnie zidentyfikować zaparkowanego pojazdu jako elektrycznego, będą wystawiać dokumenty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój, które będą anulowane dopiero w trybie reklamacji, po udokumentowaniu przez kierującego lub właściciela pojazdu, że jest to pojazd zwolniony z opłat za postój, co z pewnością będzie mieć negatywny wydźwięk społeczny.

Zarząd Dróg Miejskich chcąc zminimalizować problemy dla kierowców samochodów elektrycznych, które wynikają z braku koordynacji pomiędzy ministerstwami wystąpił do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskiem o przekazanie listy pojazdów elektrycznych zarejestrowanych na terenie RP.

Uzyskane z CEPiK-u numery rejestracyjne zostałyby wprowadzone do systemu obsługi strefy płatnego parkowania jako zwolnionych z opłat za postój, co pozwoli kierowcom uniknąć konieczności dochodzenia swoich praw drogą reklamacyjną.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.