pieszy 1W dniach 18-19 października odbyło się III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Sygnalizacja świetlna 2018". To było już 29 spotkanie w ramach cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes".

 

- Jednym z założeń cyklu jest podejmowanie wąskich tematów, bardzo specjalistycznych - powiedziała podczas otwarcia Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro. - Kiedy w 2016 roku organizowaliśmy pierwsze "Sygnalizacje Świetlne" miało być to wydarzenie jednorazowe, być może do powtórzenia za kilka lat. Okazało się jednak, że potrzeba dyskusji jest tak duża, że spotykamy się już po raz trzeci.

W najbliższym czasie czekają nas spore zmiany w przepisach prawnych dotyczących projektowania infrastruktury drogowej, więc ważne jest skoordynowanie nowości w zakresie sterowania ruchem i sygnalizacją świetlną z tym co znajdzie się w przepisach dotyczących projektowania węzłów czy skrzyżowań. Jesteśmy też świadkami ogromnego postępu inteligentnych systemów transportowych, co musi znaleźć odzwierciedlenie w rozwiązaniach z zakresu sygnalizacji świetlnej. A wyzwania przyszłości? To pojazdy autonomiczne, które muszą "czytać" sygnalizację świetlną, aby korzystanie z nich było bezpieczne.

- Ciągle mamy do "załatwienia" zieloną strzałkę - powiedział Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. - Wszyscy wiemy, że w Polsce z zieloną strzałką dobrze nie jest, a w zasadzie jest całkiem źle. Na niektórych skrzyżowaniach jest ona bezkolizyjna, co wypacza jej sens. Prowadzi to do tego, że kierowcy zaczynają lekceważyć nakaz zatrzymania się i sprawdzenia, czy można bezpiecznie przejechać. Nie powinno do tego dochodzić. Powinniśmy wrócić też do tematu wydłużenia sygnału żółtego na drogach o większych prędkościach.

- Żeby sprawnie realizować zadania z zakresu zarządzania ruchem, potrzebny jest dostęp do szybkiej i sprawdzonej informacji o warunkach ruchu i o utrudnieniach - dodał Jarosław Wąsowski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych. - Do tego będzie służył Krajowy Punkt Dostępowy, do gromadzenia informacji o warunkach ruchu ze wszystkich dróg publicznych.

W ciągu dwóch dni Forum, sześciu sesjach tematycznych wygłoszono 17 referatów. Dotyczyły one przepisów, ITS, projektowania, utrzymania, priorytetów, a także zachowania uczestników ruchu - rowerzystów i kierowców, czy rozwiązań szczególnych.

- Widać, że projektowanie sygnalizacji świetlnej staje się dziedziną coraz bardziej specjalistyczną - powiedział dr inż. Tomasz Krukowicz z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. - Projekty są coraz bardziej złożone, wymagają coraz większej liczby specjalistów. Aż dwa panele poświęcone uczestnikom ruchu pokazuje, że skomplikowanie projektów musi iść w parze z jednoznacznością przekazu dla kierujących.

Dr Krukowicz przypomniał, że od czasu pierwszej konferencji wnioski dotyczą głównie zmiany przepisów, co niestety nie doprowadziło do żadnych działań ze strony ministerstwa.

600x200 SŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl był patronem medialnym konferencji.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.