autos 182795 960 720Podział na parkingi liniowe i przestrzenne, włączenie parkingów liniowych do Strefy Płatnego Parkowania (SPP), rezygnacja z zarządzania parkingami przestrzennymi przez operatora prywatnego, ujednolicenie zasad i stawek za postój na wszystkich parkingach oraz ograniczenie wysokości opłat dodatkowych we wszystkich nadmorskich lokalizacjach. Takie będą w przyszłym roku zmiany w systemie płatnego parkowania w strefach nadmorskich. Gdańsk podsumował tegoroczną, pilotażową edycję programu i przedstawił pomysły na funkcjonowanie tych parkingów na przyszły rok.

- Tegoroczny program był pilotażem, po jego zakończeniu wyciągamy wnioski i wprowadzamy potrzebne, naszym zdaniem, modyfikacje. Najważniejszą z nich w przyszłym roku będzie podział parkingów nadmorskich na dwa rodzaje: przestrzenne i liniowe. Te pierwsze, to miejsca położone poza pasami drogowymi. Zarządzać będzie nimi miejski operator. Drugi rodzaj parkingów – liniowe - to miejsca parkingowe w pasach drogowych. Parkingi te działać będą tak jak miejska Strefa Płatnego Parkowania i funkcjonować będą na zasadach identycznych jak pozostałe obszary SPP w Gdańsku – zapowiada zastępca prezydenta Gdańska ds. komunalnych Piotr Grzelak.

Godziny i stawka
Ujednolicone zostaną godziny poboru opłat parkingowych na letnich parkingach. Postój płatny będzie obowiązywał w godzinach od 9.00 do 17.00. Ujednolicona zostanie też wysokość tzw. opłat dodatkowych. Obecnie w SPP opłata ta wynosi 50 zł. Od przyszłego roku ta stawka obowiązywać będzie również na parkingach nadmorskich w sezonie letnim.

Nowoczesne parkometry
- Wprowadzimy parkomaty umożliwiające nowoczesne formy płatności, np. przy użyciu karty płatniczej, w tym pay-pass. Rekomendujemy przyporządkowanie opłaty do numeru rejestracyjnego pojazdu. Chcemy, żeby w miejscu poboru opłat obecna była obsługa parkingowa w ubiorach służbowych oraz zainstalowana była na trwałe informacja o kontakcie telefonicznym w sprawach bieżącej obsługi parkingów – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Abonamenty na parkowanie
Zgodnie z uchwałą, na terenie SPP będą funkcjonowały abonamenty parkingowe dla mieszkańców nieruchomości przylegających do strefy. Zasady ich wydawania będą identyczne, jak w całorocznych SPP. - W tym roku wprowadziliśmy zmiany w strefach na
terenie całego miasta, wychodzą one naprzeciw potrzebom mieszkańców – podkreśla Piotr Grzelak. Abonament miesięczny został obniżony i wynosi teraz 20 zł za miesiąc (wcześniej 30 zł/mc) i 120 zł za rok (wcześniej 300 zł/rok).

Tylko w dni powszednie czy również w weekendy?
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy o drogach publicznych, opłaty za postój w SPP można pobierać jedynie w dni robocze. Aby rzeczywiście móc uporządkować kwestie parkowania w strefach nadmorskich - co jest podstawowym założeniem programu płatnych parkingów nad morzem - należy pobierać tam opłaty za postój także w weekendy. Dlatego Gdańsk już w lutym wysłał do Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekt zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawie możliwości poboru opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania również w weekendy.

SUMP
Równocześnie z rozpoczęciem porządkowania parkowania w strefie nadmorskiej, miasto przystępuje też do debaty na temat szeroko rozumianej polityki mobilności w ramach przygotowywanego dokumentu pn. „Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej (SUMP)”. - Pierwszym obszarem, którym zajmiemy się w ramach SUMP jest właśnie polityka parkingowa. Już w październiku planowana jest wizyta w Gdańsku eksperta zewnętrznego ds. polityki parkingowej, a na przełomie października i listopada odbędą się warsztaty z mieszkańcami. Opracowanie programu w zakresie polityki parkingowej planowane jest na grudzień – wyjaśnia prezydent Grzelak.

Po co to wszystko?
Celem wprowadzonego w tym roku pilotażowego programu parkingowego było uporządkowanie parkowania w obszarach przyplażowych zlokalizowanych zarówno w pasie drogowym, jak i poza nim, umożliwienie mieszkańcom i turystom swobodnego korzystania z miejsc parkingowych oraz wykluczenie przypadków łamania przepisów ruchu drogowego w zakresie parkowania pojazdów.

Rozpoczęcie tego programu było niezwykle istotne, analizy wykazały bowiem, że w pasie nadmorskim brakuje ponad 3 tysięcy miejsc parkingowych (gdyby każdy z turystów, który dotarł w tym roku do Gdańska, chciał dojechać na plażę własnym autem, potrzebnych byłoby minimum 4,5 tysiąca miejsc parkingowych, a jest ich jedynie 1,3 tysiąca). Program był też
odpowiedzią na problem dowolnego, często niezgodnego z prawem, parkowania pojazdów w rejonach przyplażowych.

Źródło: ZDIZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.