sign 441318 64024 sierpnia ogłoszono unijny przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy trzech tuneli i przejścia bezkolizyjnego przez tory kolejowe w Oruni. Ta inwestycja nie tylko znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, ale także ułatwi poruszanie się po dzielnicy. W przyszłości z przestrzeni dzielnicy mają zniknąć szlabany.

 

Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie budowy trzech tuneli oraz jednego bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Pierwszy tunel dla pieszych powstanie w ciągu ul. Sandomierskiej. Budowę drugiego tunelu przewidziano w ciągu ul. Dworcowej i ul. Smętnej. Będzie on w przyszłości stanowił dojście na przystanek PKP Gdańsk – Orunia. Z kolei do stacji PKP Gdańsk – Lipce prowadziło będzie podziemne przejście dla pieszych w ciągu ul. Niegowskiej. Ponadto opracowanie ma ująć budowę bezkolizyjnego przejazdu dla aut pomiędzy ulicami Dworcowa/Smętna a Niegowską. Ponadto projektant ma uwzględnić montaż monitoringu i elementów małej architektury.

Oferty w przetargu poznamy na początku października. Prace nad opracowaniem dokumentacji mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2020 roku. Nowe tunele i przejazdy mają zastąpić istniejące kolizyjne przejazdy w poziomie torów. Zamiast nich mieszkańcy mają zyskać trzy bezpieczne przejścia podziemne pod torami, wraz z doprowadzeniem do przystanków SKM i PKP.

Trwa opracowywanie koncepcji
Inwestycje stanowią jedne z elementów większego pakietu inwestycji, który ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Przypomnijmy, że miasto w przyszłości planuje budowę dwóch wiaduktów. W marcu 2017 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w postaci wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej, a także wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej. Zgodnie z założeniem, oba projekty realizowane będą równocześnie. Dokumentacja projektowa i koncepcja powstanie za niemal 1,5 mln złotych i ma być gotowa do końca 2019 roku.

Zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Zamówienie może być w przyszłości przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk będzie starał się o dofinansowanie tego projektu w ramach środków funduszu europejskiego CEF (Connecting Europe Facility) „Łącząc Europę”.

Źródło: DRMG

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.