contentmap_plugin

sygnal10 października 2017 roku w Alei Lipowej w Gdańsku rozpoczęły się prace związane z montażem nowych sygnalizatorów ostrzegawczych na dwóch przejściach dla pieszych przez torowisko. Sygnalizację świetlną zastąpi komunikat głosowy „Uwaga, tramwaj”. Zmiany mają na tym odcinku upłynnić przejazd tramwajów.

Prace będą odbywać się na przejściach dla pieszych przez torowisko tramwajowe na dwóch skrzyżowaniach: al. Zwycięstwa z ul. Chodowieckiego i al. Zwycięstwa z ul. Narutowicza. W pierwszym etapie zaplanowano prace przygotowawcze polegające na wykonaniu infrastruktury teletechnicznej. Będą one odbywały się w dni robocze. Następnie zdemontowane zostaną istniejące sygnalizatory świetlne na przejściach dla pieszych przez torowisko i montaż nowych sygnalizatorów ostrzegawczych z komunikatem głosowym „Uwaga, tramwaj”. Prace te będą odbywały się w godzinach wieczornych i nocnych, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Zarówno pierwszy, jak i drugi etap prac nie wpłynie na kursowanie komunikacji tramwajowej, a zakończą się do 31 października 2017 r. Koszt inwestycji to ponad 75 tys. zł.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.