park 6092 960 7201 lipca w życie wchodzą dalsze zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku. Od tego dnia poborem opłat za postój pojazdów będzie objęta ul. Targ Rakowy. Rusza sezonowa SPP w Jelitkowie i parkingi nadmorskie.

 

Na Targu Rakowym opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 9:00 – 17:00. Ulica należeć będzie do Sektora AS, a przy korzystaniu z mobilnych aplikacji do uiszczania opłaty za postój należy wpisać symbol GDAA. Trwa akcja informacyjna (plakaty i ulotki).

Objęcie Strefą Płatnego Parkowania Targu Rakowego to kontynuacja zmian w funkcjonowaniu SPP w Gdańsku. Ich pierwszy etap został wprowadzony 28 maja. Wówczas wydłużono czas poboru opłat w sektorze Główne Miasto w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 20:00. Wprowadzenie kolejnych zmian, m.in. dotyczących poboru opłat na ulicach w Śródmieściu oraz we Wrzeszczu, a także zmian stawek opłat za postój w SPP planowane jest na 9 września.

Od 1 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku opłaty pobierane będą w Jelitkowie w Sektorze AJ (symbol GDAA). Należą do niego ulice: Jelitkowska, Kapliczna, Nadmorska, Piastowska i Wypoczynkowa.

1 lipca 2019 roku rozpoczną funkcjonowanie również parkingi nadmorskie przy gdańskich plażach. Są one zlokalizowane w Brzeźnie, Jelitkowie oraz Stogach.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.