zakazW Gdańsku planowane są już zmiany jakie nastąpią w organizacji ruchu po otwarciu tunelu pod Martwą Wisłą. Będzie to m.in. ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 24 ton w centrum miasta, zmiana organizacji na rondzie Marynarki Polskiej, nowe linie autobusowe i nowy tabor czy zakończenie pracy promu Wisłoujście.

- Chcemy uwolnić centrum od ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Już w dniu otwarcia tunelu, ustawimy na głównych ciągach komunikacyjnych znaki uniemożliwiające ciężarówkom wjazd do Gdańska. Zakazy staną na al. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Łostowicką w kierunku Śródmieścia), na ul. Kartuskiej od ul. Nowolipie, ul. Świętokrzyskiej od ul. Havla, Podwalu Przedmiejskim, ul. Elbląskiej od Trasy Sucharskiego, na ul. Jana z Kolna od wysokości bramy wyjazdowej do Stoczni Remontowej w kierunku Śródmieścia, Drodze Zielonej - od Marynarki Polskiej w kierunku al. Hallera. Dodatkowo, na wszystkich zamkniętych relacjach pojawią się kamery rejestrujące każdorazowe złamanie zakazu wjazdu ciężkich pojazdów. Zdjęcia będą przekazywane policji – dodaje Grzelak.

Zakazy wjazdu dotyczyć będą samochodów korzystających z ruchu tranzytowego. Wszystkie ciężkie pojazdy, które obsługiwać muszą centrum Gdańska chociażby z tytułu prowadzonych tam robót, będą musiały być zaopatrzone w specjalne identyfikatory. Będzie je wydawał Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

- Aby polepszyć płynność ruchu w pobliżu wyjazdu z tunelu, zmieniona zostaje organizacja ruchu na rondzie Marynarki Polskiej. Rondo to staje się turbinowe – mówi dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski. I przypomina: koronna zasada na takim rondzie brzmi – jeśli chcesz je opuścić najbliższym zjazdem – przed wjazdem na nie ustaw się na prawym pasie. Jeśli chcesz opuścić rondo każdym innym zjazdem – ustaw się na pasie lewym. Rondo turbinowe jest bardzo bezpieczne - pojazdy poruszające się po nim są w naturalny sposób kierowane bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu. Brak przeplatania się strumieni ruchu - zmniejsza ryzyko kolizji.

Dzięki otwarciu tunelu bezpośrednie i szybkie połączenie zyskają mieszkańcy Gdańska chcący dostać się z Wrzeszcza na Stogi i na odwrót. - Zmodyfikowana zostanie bowiem trasa linii 158: Wrzeszcz – Stogi – zapowiada wiceprezes Zakładu Komunikacji Miejskiej Maciej Lisicki. Przystanki usytuowane będą w następujących lokalizacjach: Wrzeszcz PKP– Zaspa-al. Jana Pawła II–Czarny Dwór–Letnica (wybrane kursy przez AmberEXPO)– tunel pod Martwą Wisłą–Trasa Sucharskiego-Stogi (do czasu modernizacji pętli Stogi Pasanil-kursy odbywać się będą do pętli przy ul. Zimnej). Autobusy kursować będą co około 20 minut (w godzinach szczytu) i co około 40 minut (poza szczytem). Na rondzie Marynarki Polskiej będzie możliwość przesiadki na tramwaje linii 7 i 10 w kierunku Nowego Portu i Młynisk.

- Ponieważ do tunelu nie będą mogli wjechać rowerzyści, przygotowywana jest dla nich specjalna linia autobusowa, której pojazdy zostały przystosowane do przewozu rowerów – dodaje prezydent Grzelak. - To nowa linia nr 258, która kursować będzie między węzłami Ku Ujściu a Marynarki Polskiej wahadłowo co około 30 minut (w godz. 6.00-19.00), a jeśli będzie taka potrzeba, częstotliwość ta zostanie zwiększona. Na potrzeby obsługi tej linii zmodernizowane zostały dwa autobusy Solaris Urbino 12. Mogą każdorazowo przewieźć do 8 rowerów: 6 na specjalnych stojakach i 2 w sposób tradycyjny. Przewóz rowerów możliwy będzie również w autobusach linii nr 158. Obowiązywać będzie stała taryfa biletowa.

Prom Wisłoujście kursować będzie do końca maja.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.