contentmap_plugin

sign 441318 640Postępowanie na koncepcje, a następnie na dokumentację bezkolizyjnego przejazdu na Oruni w Gdańsku zostało ogłoszone. Opracowania mają dotyczyć wariantów przekroczenia torów kolejowych na wysokości ulicy Sandomierskiej. Firmy projektowe ubiegające się o wykonanie opracowania będą zgłaszać się do końca listopada.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska jest dla nas najważniejsze i dlatego od wielu lat zabiegamy o bezkolizyjne przejazdy na Oruni – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. – Ogłoszenie postępowania na koncepcje, czyli pomysły na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu, to kolejny krok, by realizować postulaty, które zgłaszają nam gdańszczanie – dodaje Dulkiewicz.

Przygotowanie koncepcji to punkt wyjścia do późniejszego projektowania, a w efekcie realizacji przejazdów bezkolizyjnych na Oruni. O tym, gdzie ostatecznie będą zlokalizowane, i jak będą wyglądały, zadecydują analizy przygotowanych propozycji. Kluczowym obszarem, który należy skomunikować bezkolizyjnie, jest rejon ulicy Sandomierskiej. W postępowaniu przygotowane zostaną wielowiariantowe koncepcje, tak aby uczestnicy ruchu drogowego mogli swobodnie poruszać się zarówno w kierunku dzielnicy Chełm czy Oruni Górnej, jak i w stronę Oruni Dolnej czy Olszynki.

Koncepcje będą zakładać powstanie wiaduktu drogowego w rejonach wspomnianej ulicy Sandomierskiej oraz wiaduktu kolejowego na wysokości ulicy Równej – i to jest pierwszy etap postępowania. Wiadukt kolejowy posiadał będzie pełną skrajnię umożliwiając przejazd służbom ratunkowym. Oba projekty będą ze sobą komplementarne i muszą być realizowane równocześnie.

Budując bezkolizyjne przejazdy w tych miejscach, Miasto wspólnie z PKP rozważa likwidację pozostałych kolizyjnych przejazdów na głównej magistrali (tzn. przejazd w ul. Sandomierskiej, Smętnej oraz Niegowskiej). W zamian powstaną w tych miejscach 3 bezkolizyjne przejścia dla pieszych wraz z doprowadzeniem do przystanków SKM/PKP.

– Ponieważ koncepcja to punkt wyjścia do późniejszego projektowania, nie jesteśmy w stanie na tym etapie podać więcej szczegółów. Jedno jest jednak pewne - będziemy wybierali te rozwiązania, które najlepiej będą służyły poprawie komfortu poruszania się w tym miejscu. Warto również podkreślić, że nieustannie jesteśmy w kontakcie z PKP, by ostatecznie wybrać taką koncepcję, która najlepiej przysłuży się mieszkańcom – mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

W drugim etapie powstanie dokumentacja projektowa dla wybranej koncepcji i dokumentacja aplikacyjna niezbędna do dalszego należytego przeprowadzenia procesu projektowego.

Jeśli procedura przetargowa przebiegać będzie zgodnie z założeniami, koncepcje będą znane w połowie 2018 r., natomiast dokumentacja projektowa w 2019 roku.

Ponadto, miasto będzie starać się o uzyskanie dofinansowania w ramach funduszu CEF na budowę wiaduktu, natomiast PKP PLK podejmie starania o wpisanie budowy bezkolizyjnego przejazdu w ul. Równej do Krajowego Programu Kolejowego oraz uzyskanie dofinansowania na jego realizacje w ramach POIiŚ.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.