mapka Podwale23 kwietnia rozpoczynają się prace związane z przebudową Podwala Przedmiejskiego, aby „przywrócić” Śródmieście pieszym i zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie. W związku z inwestycją zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

 

Obecnie ulica Podwale Przedmiejskie stanowi arterię przelotową i na całej swojej długości nie posiada skrzyżowań umożliwiających przecięcie jej osi (z wyjątkiem ulic Pszennej i Szopy, biegnących pod wiaduktem). Nie posiada także przejść dla pieszych. Komunikację i dojście do znajdujących się pomiędzy jezdniami przystanków tramwajowych zapewniają przejścia podziemne. Dzięki zaplanowanym pracom ta sytuacja się poprawi.

- To ważna inwestycja dla Gdańska, która usprawni komunikację i przemieszczanie się w Śródmieściu. Przejście naziemne na skrzyżowaniu z ul. Chmielną jest jednym pięciu, które powstanie na Podwalu Przedmiejskim, co jest efektem szerszej polityki zagospodarowania tej dzielnicy w sposób przyjazny pieszym – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Inwestycja obejmuje trzy elementy. Pierwszym z nich jest otwarcie skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną. Dokumentacja przewiduje także przebudowę ul. Chmielnej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej. Ostatnie zadanie dotyczy natomiast przebudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku.

Jeśli prace przebiegać będą bez zakłóceń, roboty powinny zakończyć się we wrześniu 2018 r. W imieniu Gminy Miasta Gdańska inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Jakie zmiany w organizacji ruchu?
W związku z inwestycją od poniedziałku kierowcy muszą liczyć się z tym, że obie jezdnie ulicy Podwale Przedmiejskie zostaną zwężone do dwóch pasów. Aby ruch przebiegał w miarę możliwości sprawnie, zlikwidowany zostanie buspas na jezdni w kierunku Śródmieścia, na odcinku od ul. Łąkowej aż za ul. Kotwiczników.

Poza tym z ulicy Chmielnej utworzona zostanie droga jednokierunkowa - do ul. Spichrzowej z wyjazdem przez ulicę Spichrzową i Motławską. Co ważne, w rejonie placu budowy utrzymane zostaną wszystkie drogi dla pieszych. Przebudowa wiąże się też z zamknięciem przejazdu przez torowisko. Ruch tramwajowy w tym etapie zostanie jednak utrzymany. Taka organizacja potrwa planowo do września 2018 roku.

Jedynie przez cztery dni, od 27 do 30 kwietnia zostanie całkowicie wstrzymany ruch tramwajowy. Obowiązywała będzie komunikacja zastępcza w relacji Węzeł UE – Stogi.

Koszt inwestycji to blisko 16 mln zł. Ponad 12 mln to środki miejskie, w tym ok. 60 procent pochodzi z finansowania unijnego projektu. Pozostałe środki, ok. 4 mln zł pochodzą z GIWK-u. Wykonawcą jest firma MTM z Gdyni.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.