park 6092 960 720Od 1 lipca Strefą Płatnego Parkowania (SPP) w Gdańsku objęte zostaną nowe miejsca postojowe zlokalizowane w Oliwie, na Głównym i Starym Mieście oraz w dzielnic Aniołki. Na 2 wakacyjne miesiące SPP wraca do Jelitkowa.

 

Od 1 lipca obszar poboru opłat w Oliwie obejmować będzie, oprócz dotychczasowych ulic, także miejsca parkingowe na ulicach Majkowskiego, Ceynowy, Poczty Gdańskiej, Liczmańskiego, Leśnej i Podhalańskiej. Z kolei w SPP na Głównym i Starym Mieście opłatą zostaną objęte ulice: Pachołów, Podstoczną, Stępkarską, Sukienniczą i Wiosny Ludów. Na Aniołkach parkometry staną na ulicy Dębowej, a we Wrzeszczu na ul. Sosnowej.

Gdańska SPP obejmuje 7 sektorów: Główne Miasto, Stare Miasto, Wrzeszcz, Aniołki, Oliwa, Przymorze. Siódmy sektor Jelitkowo obowiązuje w miesiącach lipiec i sierpień. Opłata za postój samochodów w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto i Wrzeszcz pobierana jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 17.00. W sektorach Aniołki, Oliwa oraz Przymorze parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania płatne jest w dni powszednie w godz. 9.00 – 15.00. Parkowanie w sektorze Jelitkowo płatne jest od 1.07 do 31.08 w dni powszednie w godz. 09.00 – 17.00. Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne, niezależnie od dzielnicy.

Na nowych ulicach kontrolerzy będą wkładali za wycieraczki zaparkowanych samochodów informację o tym, że od 1 lipca jest to obszar SPP objęty poborem opłaty. Mieszkańcy natomiast mogą wyrobić sobie Kartę Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca. Jej miesięczny koszt to 10 zł.

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gdańska:
• opłata za pierwszą godzinę parkowania: 3 zł,
• opłata za drugą godzinę parkowania: 3,60 zł,
• opłata za trzecią godzinę parkowania: 4,30 zł,
• opłata za czwartą i kolejne godziny parkowania: 3 zł,
• opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie, jeśli zostanie uiszczona w ciągu 7 dni kalendarzowych (maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym): 30 zł,
• opłata dodatkowa za brak uiszczenia opłaty za parkowanie (po przekroczeniu 7 dni kalendarzowych lub trzecim przypadku w roku kalendarzowym): 50 zł.

Opłatę za postój samochodu można uiścić gotówką lub kartą płatniczą w parkomacie oznaczonym logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty można również dokonać za pośrednictwem systemu opłat mobilnych w Gdańsku (do wyboru): CityParkApp, ePark, moBILET, mPay, Pango, SkyCash.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.