20170316 064414Nowe oznakowanie pionowe w gdańskiej Strefie Płatnego Parkowania (SPP) już jest, właśnie zaczyna się rozmalowywanie w strefach oznaczeń poziomych. Prace odbywają się etapami, oznakowanie stref w nowy sposób powinno zakończyć się do końca marca. 

- Oznakowujemy strefy w inny sposób, niż dotychczas, ponieważ ustabilizowało się wreszcie orzecznictwo w tej kwestii. Do ubiegłego roku Wojewódzkie Sądy Administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny wydawały liczne sprzeczne orzeczenia dotyczące tego, jaki ma być prawidłowy sposób oznakowania stref płatnego parkowania. W drugiej połowie ubiegłego roku pojawiło się natomiast orzeczenie NSA, które w jasny, nie budzący wątpliwości sposób określiło to, jak właściwie znakować strefy – mówi zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Maciej Radowicz. - Niezwłocznie po opublikowaniu tego orzeczenia, zaczęliśmy przygotowania do zmian: stworzone zostały nowe organizacje ruchu dla wszystkich stref, przygotowaliśmy się do doznakowania około 170 ulic w mieście. Obecnie przeprowadzamy zmiany. Mogły one odbyć się dopiero na wiosnę, ponieważ takie prace wymagają odpowiednich warunków: temperatura dobowa nie może spadać poniżej plus 5 stopni, musi być sucho oraz dodatkowo rozmalowywane powierzchnie muszą zostać wcześniej oczyszczone z pozostałego po zimie piachu – dodaje dyrektor Radowicz. 

20170316 06442320170316 064510
Prace właśnie się rozpoczęły. Aby były jak najmniej uciążliwe, rozmalowywanie miejsc parkingowych w SPP odbywa się w nocy.

- Każdorazowo uprzedzamy mieszkańców o pracach planowanych na ulicach, przy których mieszkają – roznoszone są ulotki informacyjne z prośbą o nie parkowanie samochodów danej nocy na miejscach wykonywania prac. Prosimy też o wyrozumiałość. W miejscach, gdzie prace nie będą mogły zostać przeprowadzone z powodu parkujących samochodów, ustawione zostaną dodatkowo znaki (czasowego) zakazu parkowania mówiące dodatkowo o możliwości odholowania pojazdu. Mamy jednak nadzieję, ze takie czynności nie będą potrzebne – wyjaśnia Maciej Radowicz. 

Źródło: ZDiZ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.