prog 2Na ul. Azaliowej w Gdańsku rozpoczęły się prace, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach prac wykonane zostaną elementy uspokajające ruch, m.in. progi zwalniające wraz z szykanami.

 

W związku z robotami na ul. Azaliowej wystąpią utrudnienia, polegające na jednostronnym zwężeniu jezdni. Potrwają one do 10 października 2018 roku.

Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Azaliowej zakłada wymuszenie na kierujących pojazdami na tej ulicy zmniejszenie prędkości. W związku z tym na odcinku od ul. Jaśminowy Stok do ul. Inżynierskiej zostaną wykonane elementy uspokajające ruch drogowy. Zamontowane zostaną dwa zestawy progów zwalniających wyspowych wraz z szykanami. Wyniesione zostaną również dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Azaliowej z ul. Jaśminowy Stok.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.