grafita its2Już od sześciu lat kierowcy poruszający się po Gliwicach mogą korzystać z pomocy kilkunastu znaków zmiennej treści, rozmieszczonych przy głównych ciągach komunikacyjnych. W ostatnim czasie Zarząd Dróg Miejskich zainstalował pięć kolejnych. To ważny element inteligentnego systemu sterowania ruchem – przekazuje informacje o utrudnieniach, zmianach w organizacji ruchu, alternatywnych dojazdach, a także dane pogodowe.

 

Na tablicach zmiennej treści (VMS) operatorzy Centrum Sterowania Ruchem wyświetlają informacje o aktualnej sytuacji drogowej, np. wypadkach, remontach, objazdach i zmianach w organizacji ruchu. Przydatną innowacją jest możliwość informowania kierowców o czasie przejazdu między konkretnymi lokalizacjami na terenie miasta oraz proponowanie alternatywnych tras. Dane o natężeniach ruchu i czasie trwania podróży pozyskiwane są z kilkudziesięciu punktów pomiarowych zlokalizowanych na drogach naszego miasta. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy okazji dużych imprez w Arenie Gliwice. Na znakach VMS wyświetlane są alternatywne drogi dojazdu do hali oraz parkingów dodatkowych. Dzięki temu kierowcy spoza Gliwic nie muszą błądzić po mieście, a ruch w rejonie Areny nie jest przeciążony. Na znakach zmiennej treści wyświetlane są także informacje z siedmiu stacji pogodowych umieszczonych w centrum miasta oraz na głównych ciągach drogowych. To bardzo ważne dla kierowców dane na temat aktualnej temperatury, wielkości opadów, prędkości wiatru, wilgotności oraz stanu nawierzchni.

– Z informacji wyświetlanych na tablicach VMS możemy skorzystać jeszcze zanim wsiądziemy do samochodu. Są one udostępniane w aplikacji ITS Gliwice. Wystarczy z menu aplikacji wybrać znak znajdujący się w interesującej nas lokalizacji – wyjaśnia Ludomir Utratny z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej its.gliwice.eu, użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android mogą ją pobrać ze sklepu Google Play. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie również udostępniona wersja na iOS.

Projekt jest realizowany w ramach zadania „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”. Całkowity koszt projektu wynosi 29 399 318,19 zł. 85% kosztów kwalifikowanych udało się pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu Miasta Gliwice.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.