sygnalizator przejscie dla pieszychGliwicki inteligentny system zarządzania ruchem, działający w mieście od pięciu lat, to jedno z najlepszych - wdrożonych i realizowanych - rozwiązań samorządowych w Polsce. ITS znalazł się w raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych”, sporządzonym przez Warsaw Enterprise Institute.

 

Raport „Bank dobrych praktyk samorządowych” przedstawia najlepsze rozwiązania samorządowe w siedmiu kategoriach: demografia, edukacja, transport publiczny, nowe technologie, finanse, partycypacja obywatelska, ochrona środowiska. W każdej kategorii wybrano innowacyjne rozwiązania poprawiające życie mieszkańców i opisano jako warte naśladowania.

Gliwicki system zarządzania ruchem został wyróżniony w kategorii transport publiczny. System obejmuje 60 głównych skrzyżowań, na których oprócz nowej sygnalizacji świetlnej wprowadzono obrotowe kamery służące do obserwacji ruchu, a także po kilka kamer do zliczania przejeżdżających pojazdów na podstawie ich obrazu. Dane te są obecnie uzupełniane informacjami z 18 wizyjnych punktów pomiarowych ruchu w mieście. Wszystkie elementy systemu w terenie są połączone światłowodami oraz bezprzewodowo z Centrum Sterowania Ruchem, które powstało od podstaw w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich. Koszt zadania to 35,5 mln zł, z czego ponad 24 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Obecnie system jest rozbudowywany – w mieście pojawiły się nowe elektroniczne tablice informujące o wolnych miejscach parkingowych, znaki zmiennej treści pokazujące aktualną sytuację drogową, a już wkrótce dostępny będzie serwis internetowy, w którym oznaczone zostaną między innymi: czasy przejazdu przez miasto, lokalizacje autobusów oraz aktualne utrudnienia występujące na gliwickich drogach.

Wdrożenie systemu sterowania ruchem na terenie Gliwic zapewniło zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich, poprawiło bezpieczeństwo ruchu i skróciło czasu przejazdu, co z kolei miało znaczący wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.