contentmap_plugin

Infografika z opisamiJeszcze w tym roku powstanie w Grudziądzu pierwsze aktywne przejście dla pieszych „ZEBRA”. Nowoczesne rozwiązania zostaną zastosowane przy ul. Bora Komorowskiego w pobliżu Placówek Młodzieżowych „Bursa”.

 

Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a firmą Euroasfalt. Wartość przedsięwzięcia wyniesie ok. 30 tys. zł.

ZEBRA to inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie poruszającej się na przejściu, a także zbliżającej się do strefy przejścia. ZEBRA posiada m.in. następujące zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, punktowe elementy odblaskowe i lampy wczesnego ostrzegania.

Skrzyżowanie przy ul. Bora Komorowskiego wskazano jako jedno z najbardziej niebezpiecznych w mieście, dlatego ZDM podjął decyzję o zastosowaniu aktywnego przejścia właśnie w tym miejscu.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.