P41300291 lipca wprowadzona została kolejna zmiana w funkcjonowaniu Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Z ruchu ogólnego zostają wyłączone ulice Ogarna i Za Murami. Kierowcy, którzy będą poruszali się tymi ulicami, zobowiązani są do posiadania Identyfikatorów GM.

 

W związku z wprowadzeniem kolejnego etapu rozszerzenia SOD na terenie Głównego Miasta, obowiązuje nowa organizacja ruchu. Na ulicy Słodowników został wprowadzony ruch dwukierunkowy co umożliwi dojazd do ulicy Ławniczej. Dodatkowo na tej ulicy został zlikwidowany postój TAXI. Na ulicy Słodowników i Zbytki wprowadzony został zakaz zatrzymywania się.

Aby móc poruszać się w SOD samochodem należy posiadać Identyfikator GM. Są one bezpłatne i wydawane dla pojazdów:
- mieszkańców nieruchomości znajdujących się w SOD,
- właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych znajdujących się w SOD
- innych podmiotów realizujących przejazdy w SOD – służb komunalnych, pojazdów wykonujących remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, pojazdów realizujących usługi kurierskie, ochroniarskie, konwojowania, przygotowana imprezy ( na organizację której zostało udzielone zezwolenie w formie decyzji administracyjnej).

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.