DSC 0290- Zeszłoroczne obrady forum zbiegły się w czasie z procedowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu rozporządzenia dotyczącego wyświetlaczy czasu - powiedziała Ewelina Nawara, przewodnicząca komitetu organizacyjnego i dyrektor wydawnictwa Media-Pro, podczas otwarcia II Forum Sygnalizacje Świetlne, 12 października w Krakowie. - Wnioski opracowane na tej sali i wysłane przez nas w formie uwag do rozporządzenia w dużym stopniu wpłynęły na kształt tego dokumentu. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.

Formuła cyklu konferencji specjalistycznych zakłada współpracę między uczelniami, jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami, administracją publiczną. W tym roku również nie zabrakło ich przedstawicieli.

- Sygnalizacja świetlna to narzędzie, które pozwala nam znakomicie sterować ruchem - powiedział Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA. - Rozwój techniki, który bardzo sprzyja nam, drogowcom, będzie pozwalał dostosowywać sygnalizacje do natężenia ruchu i do nowych wyzwań, jakie stoją przez sterowaniem i zarządzaniem ruchem.

- W tematyce sygnalizacji jest jeszcze wiele zagadnień, które trzeba poruszyć - dodał prof. dr hab. inż. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej. - Nie ma wielkiej hossy na artykuły naukowe w tym zakresie, a powinniśmy śledzić najnowsze osiągnięcia zagraniczne w tym zakresie.

Profesor podkreślił, że dla Krakowa ważną kwestią jest np. funkcjonowanie sygnalizacji w stanie przeciążenia, priorytetów dla komunikacji zbiorowej, sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych oraz wpływu oświetlenia na skrzyżowaniach na bezpieczeństwo.

Marek Dworak, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego ubolewał, że dyskusje i ustalenia konfernecyjne w zbyt małym stopniu docierają do legislatorów, m.in. w sprawie tzw. zielonej strzałki, czy zbyt krótkiego czasu wyświetlania sygnału żółtego przy prędkości 70 km/h.

Tomasz Wawrzonek, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu powiedział, że członkowie KLIR na co dzień zajmują się sygnalizacją świetlną, czy to w firmach prywatnych czy w administracji publicznej i wiedzą jak to jest ważna dziedzina i jak ważne są takie fora wymiany myśli i doświadczeń.

Podczas dwudniowej konferencji odbyło się 6 sesji dotyczących: ITS, Wymagań technicznych i przepisów, projektowania, priorytetów, rowerzystów i pojazdów autonomicznych oraz wdrożeń. Na każdą z prezentacji organizatorzy zarezerwowali 15 minut, po których kolejne 5 minut przeznaczone jest na zadawanie pytań. Na koniec każdej sesji przewidzieli 15 - 20 minutową dyskusję.

Portal edroga.pl był patronem medialnym tego wydarzenia.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.