contentmap_plugin

podgorna katowice ParkanizerJak każde duże miasto Katowice stoją przed wyzwaniem zapewnienia jak największej liczbie mieszkańców i przyjezdnych dostępu do handlu i usług w centrum. – Kładziemy duży nacisk na promowanie komunikacji publiczne, dlatego tworzymy centra przesiadkowe, linię tramwajową na południe miasta, czy kupujemy nowe autobusy, ale wprowadzamy także udogodnienia dla kierowców – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM) wraz z katowicką firmą Parkanizer testują w Śródmieściu, na ulicy Podgórnej, łączącej ulice Wojewódzką i Dąbrowskiego, innowacyjne rozwiązania ułatwiające parkowanie. Na każdym z 22 miejsc postojowych, po lewej stronie w podłożu, zamontowany jest niewielki szary czujnik, który wysyła do Internetu informację, czy stoi nad nim samochód. Cały system jest sprzężony z aplikacją, którą można pobrać na telefon komórkowy.

- Turkusowy kolor wskazuje na mapie w aplikacji, gdzie znajdują się wolne miejsca, a na szaro widać te zajęte – mówi Marta Grabny, kierownik Działu Nadzoru Systemów Parkowania MZUiM. - Stan miejsc postojowych można sprawdzić w dowolnym momencie. Jeśli aplikacja pokazuje brak wolnego miejsca, to kierowca po prostu nie skręci w Podgórną, bo będzie wiedział, że tam nie zaparkuje – dodaje Marta Grabny.

katowice podgorna parkanizer 1Wybór ulicy Podgórnej na wprowadzenie tego pilotażowego rozwiązania nie był przypadkowy. - W sąsiedztwie znajdują się punkty usługowe, przychodnia, restauracje, uniwersytet i szereg urzędów, a dzięki naszej aplikacji wielu mieszkańców Katowic może łatwiej znaleźć miejsce do zaparkowania. Koszty wdrożenia tego pilotażowego projektu leżą po naszej stronie – chodzi o zakup i montaż czujników, a także specjalne oprogramowanie. Chcemy dać katowiczanom możliwość przetestowania aplikacji i podzielenia się z nami opinią na jej temat - wyjaśnia Maciej Lukas, kierownik projektu Parkanizer.

mockup PodgórnaAby skorzystać z aplikacji na smartfonie wystarczy wyszukać nazwę „Parkanizer” w App Store lub Google Play, pobrać ją i wypróbować w terenie. - Liczymy na to, że włączenie się mieszkańców Katowic w testy, przesyłanie uwag i opinii co do działania systemu pozwolą także precyzować oczekiwania w zakresie przyszłościowej potrzeby zastosowania tego rozwiazania jako części miejskiego systemu inteligentnego transportu – dodaje Maciej Lukas. Inne atuty aplikacji to m.in. możliwość weryfikacji w dłuższym okresie czasu, ile pojazdów, w jakich godzinach i na jak długo parkuje na danej ulicy.

Aplikacja Parkanizer jest przyjazna dla niepełnosprawnych kierowców. Miejsca przeznaczone dla nich są na mapie specjalnie oznaczone, wystarczy wybrać w aplikacji odpowiednie ustawienia. Jednakże zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Katowice, gdy miejsce rezerwowane dla osoby niepełnosprawnej jest zajęte, osoba ta może zająć inne dowolne miejsce w Strefie Płatnego Parkowania nie ponosząc opłaty z tego tytułu.

Pilotaż systemu w Katowicach będzie trwał do maja. Nowoczesne rozwiązania wchodzące w skład systemu Parkanizer są z powodzeniem wdrażane w innych miastach w Polsce – kolejnym, które uruchomi pilotaż po Katowicach, będzie Toruń.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.