Spis treści

ITS dla Podhala cz. IOpracowane w 2009 r. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie „Studium Lokalizacyjno-Funkcjonalno-Ruchowe rozwoju podhalańsko-tatrzańskiego układu komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem dostępności miasta Zakopane” wskazało, iż najefektywniejszym rozwiązaniem komunikacyjnym dla Podhala jest rozproszenie ruchu po istniejącej sieci drogowej, co będzie wymagało stworzenia spójnego systemu informacji drogowskazowej oraz objęcia systemem ITS regionu. Tezy sformowane w studium zostały zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony, tj. władze powiatów, gmin, zarządcy dróg regionu Podhala. Efektem tego jest projekt „Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego”. Realizowany jest on z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Region Podhala i jego infrastruktura drogowa

Obszarami objętymi projektem są powiaty tatrzański i nowotarski, położone w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego. Powierzchnia powiatu tatrzańskiego należy do najmniejszych w województwie i wynosi 472 km2. Jest ona prawie trzykrotnie mniejsza od obszaru, który zajmuje powiat nowotarski, rozciągający się na przestrzeni 1474,66 km2. Szczególnym położeniem odznacza się powiat tatrzański, gdyż od północy sąsiaduje z powiatem nowotarskim, a od wschodu, południa i zachodu jego granicę stanowi granica państwa. Powiat nowotarski od północy sąsiaduje z powiatami: suskim, myślenickim, limanowskim i nowosądeckim, a na wschodzie i zachodzie graniczy ze Słowacją. Powiaty nowotarski i tatrzański położone są w Centralnych Karpatach Zachodnich. W skład tego regionu wchodzą mniejsze jednostki, takie jak: Obniżenie Orawsko–Podhalańskie i Łańcuch Tatrzański. Obniżenie Orawsko-Podhalańskie pod względem budowy geologicznej składa się z: Kotliny Orawsko–Nowotarskiej, Pienin, Pogórza Spisko–Gubałowskiego oraz Rowu Podtatrzańskego. Łańcuch Tatrzański jest masywem wyodrębniającym się z otaczających go kotlin i pogórzy.

Podstawową siatkę połączeń komunikacyjnych na obszarze objętym projektem stanowią:

  • droga krajowa nr 7 (Rabka–Chyżne), mająca szczególne znaczenie dla ruchu o charakterze tranzytowym z północy i centrum Polski na południe Europy przez przejście graniczne w Chyżnem; droga ta wykorzystywana jest również, jako alternatywny dojazd do Zakopanego przez Jabłonkę, Czarny Dunajec i Chochołów, a także służy do obsługi ruchu lokalnego,
  • droga krajowa nr 47 – główna droga na kierunku Kraków–Zakopane–Łysa Polana/granica państwa; droga ta obciążona jest ruchem turystycznym i lokalnym,
  • droga wojewódzka nr 958 – posiada najważniejsze znaczenie, jako alternatywny dojazd do Zakopanego w stosunku do drogi nr 47, łączy Chabówkę z Zakopanem, prowadzi również do przejścia granicznego Sucha Hora,
  • droga wojewódzka nr 957, która przebiega na odcinku Zubrzyca–Jabłonka–Czarny Dunajec –Nowy Targ; na trasie tej odbywa się ruch tranzytowy z rejonu Śląska do Nowego Targu; poza tym stanowi ważne powiązanie komunikacyjne dla dróg krajowych, z którymi krzyżuje się w Jabłonce (z drogą nr 7) i Nowym Targu (z drogą nr 47 i 49),
  • droga wojewódzka nr 969 – droga o charakterze tranzytowym, na terenie powiatu nowotarskiego przebiega od Nowego Targu do Ochotnicy Dolnej,
  • droga wojewódzka nr 960 – łączy Czarną Górę z Łysą Polaną, przebiegając przez Bukowinę Tatrzańską; droga krzyżuje się z drogą krajową nr 49,
  • droga wojewódzka 961 – łączy Poronin z Bukowiną Tatrzańską; w Poroninie droga krzyżuje się z drogą krajową nr 47.

Turystyka na Podhalu

Region Podhala - układ dróg krajowych oraz wojewódzkich

Każda z gmin Podhala ma swoje atrakcyjne miejsca przyciągające turystów. Do najbardziej znanych gmin regionu podhalańskiego należą gminy: Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ i Szaflary, Kościelisko, Poronin, Czarny i Biały Dunajec oraz Zakopane. Najważniejszymi miejscowościami turystycznymi tego regionu są: Zakopane, Białka Tatrzańska, Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska. Tym co ofiaruje region turystom są imprezy folklorystyczne w okresie letnim i zimowym, a także liczne galerie, muzea i pracownie przyjmujące zwiedzających przez cały rok. Szczególną ofertą dla turystów są wędrówki szlakami np. Architektury Drewnianej lub „Góral-Ski”. Szlak „Góral-Ski” ma w zamierzeniu uzupełniać się z układem szlaków turystycznych w Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz z przejściami na Słowację w Jurgowie i Łysej Polanie. W sąsiedztwie dostępne są ośrodki narciarskie: Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Gliczarów Górny, Małe Ciche, Murzasichle, Nosal, Kuźnice-Kasprowy Wierch, Krokiew, Gubałówka-Kotelnica, Szymoszkowa, Harenda, Witów. Do tego dochodzą już działające bądź będące w budowie baseny geotermalne: Zakopane Antałówka, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Szymoszkowa, Szaflary, Witów.

Liczba turystów odwiedzających Podhale jest zmienna w ciągu roku. Wzrost liczby odwiedzających następuje przede wszystkim w miesiącach letnich i częściowo w okresie zimowym, co ma związek z terminami wakacji letnich i zimowych, świąt oraz dni wolnych od pracy.

Do czynników wpływających bezpośrednio na ruch turystyczny można zaliczyć dostępność komunikacyjną Podhala, jakość dróg i czas niezbędny na dotarcie do celu podróży. Dla wypoczywających ma znaczenie także stan środowiska przyrodniczego, gama oferty turystycznej, dostępność i jakość atrakcji kulinarnych oraz baza noclegowa. Głównym ośrodkiem turystycznym regionu jest Zakopane, które stanowi zarówno miejsce docelowe, jak i bazę wypadową dla turystów zwiedzających Tatry.

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2011-02-10 14:42
Dobre :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #2 Gość 2011-02-11 20:37
Ale droga wojewódzka o charakterze tranzytowym, a krajowa?
Jako niegdyś użytkownik dróg to liczyło się szeroka czy wąska - jadę szeroką, a tu wąska a charakter tranzytowy, to chyba powinno być na odwrót?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #3 Gość 2011-02-13 19:15
Zawsze to krok w przód.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.