Czym jest dynamiczna waga kolejowa? Jak działa i jakie jest jej zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu? Jakie pomiary można uzyskać za jej pomocą? Co ją dokładnie odróżnia od statycznej wagi kolejowej i dlaczego w ogóle wprowadzono ten podział przy produkcji wag używanych na kolei? Na wszystkie te pytania wyczerpująco odpowiadamy w artykule.

Dynamiczna a statyczna waga kolejowa

Wagony kolejowe waży się w celach handlowych oraz ze względów bezpieczeństwa. Przeciążone wagony mogłyby przyczynić się do intensywniejszej eksploatacji toru, a co za tym idzie szybszego zużycia i konieczności rychłej naprawy. Ważenie odbywa się jednak głównie w celach komercyjnych, handlowych czy akcyzowych. Wyróżniamy dwa rodzaje wag kolejowych – statyczne i dynamiczne. Wagi statyczne wykorzystywane są do ważenia towarów o stosunkowo wysokiej cenie oraz podczas załadunku odbywającego się na wadze przy małym ruchu, zaś wag dynamicznych używa się do sprawdzania ciężaru wagonów kolejowych podczas przejazdu, przy dużym ruchu na bocznicy, również z ładunkami płynnymi. Wagi kolejowe z uwagi na ich prefabrykowaną konstrukcję najczęściej kładzie się na podsypce żwirowej, a ich elementy przystosowane są do infrastruktury na standardowych torowiskach. Zarówno dynamiczne, jak i statyczne wagi odznaczają się wysoką precyzją i nowoczesnymi udogodnieniami, do których należą systemy umożliwiające zarządzanie danymi z ważeń. Wagi dynamiczne i statyczne, które można znaleźć w ofercie dostawcy wag przemysłowych Tamtron Polska, to wygodne, łatwe w obsłudze i innowacyjne urządzenia.

Zasady działania dynamicznych wag kolejowych

Jak zatem odbywa się ważenie wagonów będących w ruchu? Dynamiczna waga kolejowa pozwala na precyzyjne określenie ciężaru wagonów połączonych z lokomotywą. Waży się poszczególne osie wagonów, wózki lub całe wagony w zależności od długości wagi, natomiast wskazania częściowe podlegają sumowaniu, żeby otrzymać masę całkowitą. Dynamiczne wagi kolejowe wyposażone są w systemy powiadamiające o błędach pomiarowych, a także o nierównomiernym obciążeniu osi, zbyt dużej prędkości pojazdu i przeciążeniu wagonu. Najczęściej informują o nieprawidłowościach za pomocą sygnałów dźwiękowych lub wiadomości tekstowych. Do obsługi służy specjalny terminal oraz oprogramowanie. W trakcie ważenia za pomocą dynamicznej wagi otrzymujemy całkowitą masę wagonu, prędkość przejazdu, liczbę osi poszczególnych wagonów, masę na każdą oś, kierunek przejazdu, datę oraz czas ważenia.

 

jak dziala dynamiczna waga kolejowa

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.