byczyna 1Wojewoda śląski wydał pozwolenie na budowę estakady w Byczynie razem z ponad kilometrowym odcinkiem DK 79, który kieruje cały ruch na tej drodze poza ulicę Krakowską. Oznacza to, że projekt ten może w ciągu najbliższych miesięcy uzyskać dofinansowanie i trafić do realizacji.

 

Dzięki estakadzie odetchnie cała dzielnica, a ul. Krakowska służyć będzie już tylko i wyłącznie ruchowi lokalnemu. Zostanie na niej tylko kilka procent obecnego ruchu.

Już 10 lat temu pojawił się pierwszy projekt tej inwestycji. Wówczas część mieszkańców Byczyny zablokowała jego realizację mimo prognoz, że bez niej poruszanie się po ul. Krakowskiej stanie się wkrótce skrajnie uciążliwe i niebezpieczne z powodu rosnącego ruchu. Mieszkańcy musieli się przekonać na własnej skórze, że nie były to bezpodstawne ostrzeżenia.

Źródło: UM Jaworzno

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.