NHTSA - amerykańska agencja zajmująca się bezpieczeństwem ruchu na autostradach, podała, że w USA co roku ginie na drogach 30 000 ludzi, a rannych zostaje 1,5 miliona. Liczby te rosną wraz ze wzrostem ilości przejechanych każdego roku kilometrów. Pomiędzy 2010 a 2030 rokiem wzrost długości podróży sięgnie 60%, zaś liczba kilometrów przejechanych w tych latach przez samochody ciężarowe ma wzrosnąć o 75%. Statystyki uzasadniają więc  trend wzrostu  wykorzystania kamer w zarządzaniu ruchem, w tym sprzętu do automatycznego wykrywania wypadków (automatic incident detection - AID).

Nowojorski ośrodek badań ABI Research oblicza, że łączny roczny koszt związany z nadzorem policyjnym telewizji przemysłowej i sieciami monitoringu wzrośnie do 2 miliardów dolarów w 2014 roku. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na monitorowanie i analizę materiałów wideo,  rośnie popyt na specjalistyczne oprogramowanie dla AID. Wprowadzone w latach 90. ubiegłego stulecia internetowe kamery z  protokołem IP, bezpośrednio wysyłające i odbierające dane, zmieniły rynek telewizji przemysłowej i funkcjonowanie  systemów analogowych. Korzyści dotyczą elastycznych lokalizacji, rozbudowanej wideo analizy i zdalnego dostępu do danych.  Kristoff Maddelein, dostawca belgijskich systemów Traficon, przewiduje,  że w ciągu pięciu lat aż 80% klientów firmy będzie preferowało zdecentralizowane systemy posiadające protokoły IP. Jednym z zagadnień dla zarządzających ruchem jest to, kiedy i jak dokonać przejścia z systemu analogowego na cyfrowy. Muszą oni uwzględnić zmianę w kosztach tak, by przedłużyć żywotność istniejącego sprzętu, dopóki jest to ekonomicznie uzasadnione. Z reguły to przejście będzie postępować powoli. Podczas trwania tego procesu rozwiązania analogowe i cyfrowe będą musiały współistnieć, w niektórych przypadkach nawet przez wiele lat. - Tego problemu doświadcza wielu naszych klientów - mówi Eric Toffin, wiceprezes Citylog na Północną Amerykę i Północną Europę. Firma obecnie pracuje nad przejściem z systemu analogowego do cyfrowego w dwóch swoich największych projektach realizowanych w Stanach Zjednoczonych. Sprzęt jest wspólny dla obydwu systemów. Toffin mówi, że to pozwala na stopniowe przechodzenie, bez nadmiernego pogorszenia jakości usług. - Na całym świecie mamy około czterystu miejsc, które będą przechodzić transformację w przeciągu najbliższych pięciu lat – dodaje Toffin.

Jednym z przykładów transformacji na dużą skalę jest Shenzen Transportation Surveillance System, który obsługuje południowo-chińske kontynentalne centrum finansowe i miejsce pierwszej w kraju specjalnej strefy ekonomicznej. The Shenzhen Traffic Bureau (biuro ds. ruchu w Shenzhen) jest podstawowym motorem planowanego w całym mieście rozmieszczenia multimodalnych systemów ITS, mających stworzyć sieć narodowego zarządzania transportem. Większość istniejących w tym Biurze  szeregów kamer było analogowych. Oznacza to potrzebę zmodernizowania do w pełni zintegrowanych systemów zarządzania ruchem, obejmujących także port i transport publiczny w takim samym stopniu jak autostrady. Podstawowym celem było przejście na protokoły IP. Zamiast demontować stare, analogowe kamery i zrywać ich połączenia komunikacyjne, Biuro zdecydowało się je przekształcić w pełni cyfrową sieć, tworząc hybrydowy system mogący pracować we współpracy ze starszym sprzętem. To oznaczało dodanie dekoderów do oryginalnych analogowych kamer wraz z zarządzającym serwerem oraz serwerem do transmisji strumienia danych. Centrum kontroli Biura używa teraz specjalnej przełączającej matrycy. Posiada ona kodery i dekodery używane do jednostronnego połączenia wideo z ruchem na autostradach i innymi centrami kontroli. Wraz z wejściem matrycy obsługującej sieciową kontrolę, inne centra zarządzające transportem obyły się bez nowych połączeń światłowodowych. Wraz z rozwojem protokołu IP, Traficon wypuścił z początkiem 2011 roku moduł, który dostarcza obraz wideo w realnym czasie z kamer sieciowych, pozwalający obsługiwać poszczególne funkcje w zależności od specyficznych potrzeb czy pozycji kamer. Łączy zasięgiem kamery internetowe, używa rzeczywistego czasu przesyłu strumienia danych (RTSP) oraz dokonuje cyfrowego nagrywania sekwencji wideo przed i po wypadku.

Kolejną realizacją, tym razem w Wielkiej Brytanii, było New Tyne Crossing, skończone w listopadzie 2011 roku. W tym projekcie chodziło o to, by  podwoić przepustowość kluczowego połączenia pod River Tyne, pomiędzy Newcastle i Gateshead w północno-wschodniej Anglii. Otwarcie nowego przesmyku pozwoliło na pełne odnowienie oryginalnego tunelu. Kluczowym zadaniem była integracja instalacji AID z zamocowanym niemieckim systemem gaszenia ognia (FFSS -Fixed Fire Suppression System). System FFSS uwalnia drobną mgłę koncentrującą się na każdym wydostającym się ogniu. Pozwoli to kierowcom bezpiecznie uciec z płonącego tunelu, zminimalizować ryzyko zniszczeń poprzez obniżenie temperatury, a tym samym również zwiększyć efektywność działań służb ratunkowych.

Wiosną tego roku skończono największe na świecie wdrożenia dotyczące amerykańskiego systemu danych VisioPad firmy Citylog dla departamentu transportu na Florydzie (FDoT). Departament oczekuje, że będzie miał możliwość monitorowania ruchu na międzystanowych autostradach I-95, I-595 i I-75 w hrabstwie Broward, drugim pod względem populacji hrabstwie w stanie Floryda. Istniejący szereg 45. kamer przemysłowych ustawionych w odległości  co 1,6 km został zagęszczony do 222 jednostek (wszystkie z protokołem IP) z  panoramicznym zoomem. Kamery dostarczają informacje do centrum zarządzania transportem TMC. - Szybko stało się oczywiste, że rzeczywisty czas monitoringu z wielu kamer poszerzył możliwości operatorów TMC. Kamery przemysłowe były głównie używane do potwierdzania wypadków już zasygnalizowanych operatorom ze źródeł takich jak patrole na autostradach, bądź  telefony od użytkowników dróg. Rozbudowany system zwraca uwagę na znaczącą ilość zdarzeń, które w innym przypadku nie zostałyby w ogóle zauważone, albo wykryte później, opóźniając interwencję i zwiększając zatłoczenie – mówi Erric Toffin.

System pozwala wykrywającym jednostkom operować bezpośrednio na cyfrowo zakodowanych obrazach wideo. Dostarcza on ujęcia ze wszystkich połączonych kamer prosto na stronę SmartSunGuide należącą do FDoT. Strona pozwala użytkownikom oglądać warunki drogowe w czasie rzeczywistym, co czyni z niej jedną z bardziej popularnych stron. System jest w pełni zintegrowany z zaawansowanym oprogramowaniem do zarządzania  kontrolą ruchu i pozwala operatorom w pełni kontrolować wszystkie podsystemy z zastosowaniem tego samego interfejsu. Jedną z najnowszych innowacji Citilog jest hybryda VisioPad z systemem zamocowanych kamer. Jest to połączenie funkcjonalności z elastycznością samokalibrującego się VisioPad. - Ten sprzęt nie może pracować z każdym systemem, ponieważ wymaga ciągłej współpracy z procesem zarządzania przez łącza wideo, co nie zawsze jest błahym problemem. Decyzja o użyciu jednego czy drugiego systemu będzie więc oparta na poważnych analizach kosztów - mówi Toffin.

Marcin Noszkiewicz

Źródło: ITS International, Volume 18, marzec - kwiecień 2012 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.