edroga993Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zlecił Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przygotowanie zmian dotyczących możliwości poruszania się po buspasach karetek pogotowia ratunkowego bez włączonych sygnałów.

Zmiany mają obejmować zarówno pojazdy typu P, jak i S. Ambulans oznaczony literą P to karetka podstawowa, której załoga składa się z ratowników medycznych lub pielęgniarek i kierowcy. Ambulans S to karetka specjalistyczna, w której musi być przynajmniej jeden lekarz.

Polecenie skierowane przez prezydenta do dyrektora ZDMiKP ma związek m.in. z głosami podnoszonymi przez pracowników jednostek wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego. Argumentowali oni, że udostępnienie buspasów dla karetek również bez włączonych sygnałów usprawni niesienie pomocy medycznej mieszkańcom. Nie zawsze bowiem ambulans jadący do potrzebującego, musi mieć włączone sygnały.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.