roboty drogoweGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje rozpoczęcie w tym roku prac związanych z przebudową dwóch wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach oraz remontem kładki technologicznej rurociągu ciepłowniczego nad drogą krajową 86.

 

Pierwsze prace rozpoczęły się 16 września od przebudowy chodników wzdłuż 86, co jest związane z wykonaniem podparć zabezpieczających te obiekty do czasu rozpoczęcia ich przebudowy. Te roboty nie będą powodowały utrudnień w ruchu pojazdów.

Natomiast wykonanie następnych etapów robót wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Utrudnienia spowodowane będą rozpoczęciem montażu elementów podparcia. GDDKiA przewiduje, że montaż podparć potrwa do 7 dni. Po tym czasie organizacja ruchu będzie przywrócona do stanu istniejącego obecnie.

Planowane terminy realizacji, w podziale na etapy organizacji ruchu:
11.10.2019 r. - zawężenie do dwóch pasów ruchu w kierunku Sosnowca,
23.10.2019 r. - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów,
27-31.10.2019 r. - zawężenie do trzech pasów ruchu w kierunku Sosnowca i do dwóch pasów ruchu w kierunku Tychów. Terminy realizacji poszczególnych etapów uzależnione są od warunków atmosferycznych.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.