Diody LED zasilane energią słoneczną mogą wkrótce znaleźć zastosowanie w drogowym oznakowaniu poziomym. Dzięki czujnikom i komunikacji bezprzewodowej mogą też pomagać ośrodkom sterowania ruchem lepiej dbać o bezpieczeństwo na drogach.

Niemal każdy kierowca widział kiedyś małe odblaskowe punkty znaczące pasy lub skrajnię drogi. Te punktowe elementy odblaskowe, nazywane też kocimi oczkami, wkraczają właśnie w nową erę. Zastosowanie diod LED zwiększa widoczność w porównaniu z odblaskami, zapewnia świecenie pod kątem nieoświetlanym przez reflektory samochodu oraz umożliwia użycie kolorów wskazujących na różne warunki.

Finansowany ze środków UE projekt badawczy rozszerza granice tej nowej technologii dzięki opracowaniu inteligentnych kocich oczek (IRS). Prace prowadzone w ramach projektu „Intelligent renewable optical advisory system” (INROADS) skupiają się na integracji diod LED z czujnikami oraz systemami komunikacyjnymi w celu usprawnienia zarządzania ruchem i dostarczania kierowcy czytelnych informacji. Ponadto zespół projektu bada możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej, takich jak małe ogniwa słoneczne lub urządzenia piezoelektryczne, aby umożliwić autonomiczne używanie kocich oczek w miejscach, w których brakuje sieci energetycznej, oraz aby ograniczyć emisje dwutlenku węgla.

Po serii spotkań konsorcjum realizującego zadanie z grupą doradczą projektu i przedstawicielami przemysłu, postanowiono, że technologia będzie rozwijana pod kątem oznaczania aktywnego pasa ruchu oraz inteligentnych przejść dla pieszych. Przeprowadzono analizę kosztów i korzyści związanych z tymi dwoma zastosowaniami. Określono wymagania dla każdego z systemów, wraz z zapotrzebowaniem na energię i oświetlenie, zakresem temperatur roboczych, protokołami komunikacyjnymi, parametrami odporności na działanie związków chemicznych oraz spełnianiem odpowiednich norm.

Przygotowano zalecenia dotyczące potencjalnych technologii komunikacyjnych odpowiednich dla każdego z zastosowań. Ponadto po przetestowaniu różnych czujników jeden z nich wybrano do wykorzystania w urządzeniu. Uwzględnienie czynników istotnych dla bezpieczeństwa ludzi pozwoli na uzyskanie kluczowych informacji dotyczących rozmieszczenia, intensywności i sposobu działania kocich oczek.

Technologia ta ma wiele potencjalnych zastosowań oraz powinna istotnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i przyczynić się do ograniczenia wpływu na środowisko. Dzięki bezprzewodowej łączności z centrum sterowania możliwe będzie wykorzystanie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym do ostrzegania przed korkami i minimalizacji zatrzymywania/ruszania pojazdów na światłach drogowych. IRS opracowane w ramach projektu INROADS są także tańszym i bardziej ekologicznym oznakowaniem i środkiem bezpieczeństwa niż konwencjonalne oświetlenie uliczne. Oprócz zastosowania w oznakowaniu drogowym, poszczególne technologie diod LED, komunikacji bezprzewodowej i energii odnawialnej powinny być dla partnerów projektu szansą na zaoferowanie indywidualnych produktów w ich własnych sektorach.

Źródło: CORDIS/ KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.