kokonat logoMyli się ten, kto uważa, że na ogólnopolskiej konferencji naukowej transportu studenci rozważają tylko jak przychylić nieba kierowcom. W pewnym sensie tak, bo ich zadaniem za parę lat będzie m.in. walka z korkami i zatłoczonymi parkingami. Na trzeciej edycji konferencji "KOKONAT", która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia w Krakowie, dyskutowano jednak głównie o transporcie zbiorowym.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, który odczytał list ministra Andrzeja Adamczyka, patrona honorowego konferencji. "Takie spotkania, łączące środowisko nauki i biznesu mają ogromne znaczenie dla rozwoju polskiej myśli technicznej. Wymiana doświadczeń, wdrażanie innowacji, transfer nowych technologii napędzają rozwój nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury transportowej", napisał A. Adamczyk. Uczestników konferencji przywitali także wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara.

Czym interesują się młodzi transportowcy? Łatwiej byłoby napisać, czym się nie zajmują, ponieważ w czasie konferencji zaprezentowało się około 40 prelegentów z Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Poznania i Bydgoszczy, aby wymienić swoje doświadczenia i pochwalić się wynikami badań. Odbyło się aż 8 sesji referatowych, w tym trzy dotyczące transportu zbiorowego i dwie transportu indywidualnego i sterowania. Nie zabrakło tematów związanych z bezpieczeństwem pieszych i ruchem rowerowym. Wydawało się, że każde zagadnienie z zakresu komunikacji tramwajowej, autobusowej i kolejowej zostało przez studentów poruszone: od najważniejszych kwestii infrastruktury, organizacji usług, sprawności funkcjonowania i bezpieczeństwa, aż po systemy rozrywki pokładowej. Prelegenci, poza czysto technicznymi rozwiązaniami, nie zapomnieli o równie ważnych sprawach: jakości życia w mieście, uspokojenia ruchu, barier architektonicznych, właściwego kształtowania przestrzeni publicznej. Większość badań, które prezentowano, dotyczyła konkretnych ulic, linii, buspasów, przystanków lub większych obszarów polskich miast, ale nie zabrakło także przykładów ze świata: Europy, a nawet Ameryki Południowej. Osoby spragnione nowinek technicznych mogły dowiedzieć się np. o infrastrukturze dla pojazdów autonomicznych, czy systemie telemetrycznym do zdalnych pomiarów ruchu pojazdów elektrycznych.  

W czasie każdej sesji nagradzane były osoby, która wywołały najgłośniejszą reakcję publiczności, mierzoną za pomocą miernika hałasu. "Entuzjazm" publiczności przekraczał zazwyczaj 90, a nawet 100 dB.

Komitet Naukowo-Programowy wybrał najlepsze referaty: wręczono trzy nagrody (złotego, srebrnego i brązowego kokosa) oraz trzy wyróżnienia. I miejsce zdobył Mateusz Pietruch z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK za prezentację "Wykorzystanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania - analiza na przykładzie Krakowa". II miejsce przyznano Maciejowi Górzowi z Koła Naukowego Polityki Regionalnej krakowskiego UEk-u za referat "Metrobus. Latynowska koncepcja kontra polskie realia". III miejsce dla Moniki Trzaski i Jana Paszkowskiego z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK za "Analizę efektów wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na I obwodnicy w Krakowie".

Wyróżnieni zostali: Lidia Zielińska z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK PG ("Analiza zasadności stosowania liczników czasu na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną na przykładzie Słupska", Marcin Cielecki z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej PW ("Analiza zachowań oraz bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych w otoczeniu przystanków autobusowych na przykładzie Warszawy"), Piotr Bielański z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK ("Analiza możliwości wytyczenia pasa autobusowego w ciągu komunikacyjnym ul. Pilotów i ul. Olszyny w Krakowie".

Skąd tyle tematów i tak duża rozpiętość zagadnień? Organizatorom udało się zebrać przedstawicieli wielu uczelni i różnych kół naukowych, np. inżynierii komunikacyjnej, inżynierii drogowej i kolejowej, inżynierii transportu pulicznego, systemów komunikacyjnych, polityki regionalnej, logistyki, ekonomii i marketingu, elektrotechniki w systemach transportowych, diagnostyki i modyfikacji pojazdów samochodowych czy gospodarki przestrzennej. To zapewniło różnorodność i interdyscyplinarność na konferencji naukowej studentów. Być może pozwoli im to w przyszłości lepiej i z większą wyobraźnią organizować transport w miastach, które dzięki temu staną się dobrym miejscem do życia.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.