zakazW okolicy ulic Kościuszki i Kolejowej w Katowicach zostanie przebudowany układ drogowy w związku z budową galerii Libero, która ma być gotowa w kwietniu 2018 roku.

Tak duża inwestycja oznacza szereg zmian dla mieszkańców. Rozwiązania drogowe mają zostać dostosowane do zwiększonych potoków ruchu. Przebudowana zostanie ulica Kolejowa na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Rzepakowej, a także ul. Kościuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. Ponadto, planowana jest rozbudowa skrzyżowania ulic Kościuszki – Kolejowa – Jankego i skrzyżowania ulic Kolejowa – Rzepakowa.

Na skrzyżowaniach znajdą się nowe sygnalizacje świetlne acykliczne, wzajemnie skoordynowane. Aby zapewnić bezkolizyjną relację lewoskrętną z ul. Kościuszki (jadąc od południa w kierunku zachodnim) zaprojektowano łącznicę  i tunel pod ul. Kościuszki. Na włączeniu obiektu Galeria Libero do ulicy Kolejowej wybudowane zostanie rondo. - Prace, które rozpoczną się za kilkanaście dni dotyczą przebudowy dróg w rejonie ulic Kościuszki, Kolejowej, Jankego i Rzepakowej w Katowicach. Aby były one jak najmniej uciążliwe dla kierowców - do września wszystkie prace prowadzone będą pod ruchem, jedynie przy zawężeniu pasów ruchu – zapowiada Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic. W ramach inwestycji powstanie tunel drogowy, dodatkowe pasy ruchów, ciągi pieszo-rowerowe, a także przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna. Prace te wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki z Armii Krajowej z pewnością poprawią płynność ruchu na południu Katowic – dodaje wiceprezydent.   

W związku z prowadzonymi pracami konieczne będzie zorganizowanie czasowej organizacji ruchu. W celu maksymalnego ograniczenia uciążliwości, w każdym etapie robót utrzymane zostaną pod dwa pasy ruchu w każdym kierunku na ulicy Kościuszki, prowadzone różnymi jezdniami w zależności od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji drogowej. Objazdy dotyczyć będą jedynie okresowych zamknięć fragmentu ulicy Jankego po północnej stronie ulicy Kolejowej oraz fragmentu ulicy Kolejowej pomiędzy ulicami Rzeszótki i Kościuszki. Pierwszy objazd obowiązywał będzie od września do października. W tym czasie dojazd do posesji nr 13 i 52 (LIDL) przy ul. Jankego, będzie zapewniony objazdem: ul. Kościuszki na południe od ul. Kolejowej, następnie ul. Stalową, ul. Kolejową i ponownie ul. Kościuszki na północ. Objazd będzie dotyczył także komunikacji miejskiej, która nie będzie obsługiwała przystanku Brynów-Cefarm.

plan dla prasy etap1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna zmiana organizacji ruchu zaplanowana jest od listopada bieżącego roku do lutego 2018 roku. Wyłączona z ruchu zostanie ul. Kolejowa od ul. Kościuszki do nowo budowanego ronda. Poprowadzony zostanie objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Komunikacja miejska będzie obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa jeżdżąc objazdem przez ul. Rzeszótki. W załącznikach zostały szczegółowo przedstawione wszystkie etapy realizowanych robót oraz trasy objazdów. Pierwszy etap prac rozpocznie się w maju i potrwa do października. W tym okresie będzie wykonywana kanalizacja deszczowa i sanitarna w rejonie ul. Kłodnickiej do wylotu ze stacji paliw, a także będą prowadzone prace związane z poszerzeniem południowowschodniego wlotu skrzyżowania ulic Kolejowej i Jankego oraz zatoki autobusowej wzdłuż ul. Jankego. Wszystkie prace prowadzone z utrzymanym ruchem samochodowym, przy częściowych zwężeniach pasa ruchu.

Drugi etap to budowa pasa przeznaczonego do skrętu w prawo z ul. Kościuszki (DK nr 81) w ul. Kolejową oraz drugiej jezdni ul. Jankego w kierunku na południe od ul. Kolejowej. Na tym etapie wykonywany będzie dodatkowy pas ruchu wzdłuż ul. Kolejowej od ul. Rzepakowej do ul. Jankego. Ten etap zakłada także przebudowę ciągów pieszych oraz rowerowych. Prace będą prowadzone  z utrzymanym ruchem od czerwca do sierpnia. Trzeci etap będzie realizowany równolegle z etapem drugim, także bez zmian w organizacji ruchu. Prace w rejonie stacji paliw będą obejmowały m. in. podłączenia kanalizacyjne, gazowe oraz sieci teleinformatycznych.

plan dla prasy-etap2plan dla prasy-etap3
Etap czwarty rozpocznie się w lipcu i potrwa do końca roku. Ze względu na zakres prac, w trakcie ich prowadzenia będzie zmieniona organizacja ruchu. Od września do października będzie obowiązywał objazd. Dojazd do ul. Jankego 13 i 53 (w tym także do sklepu LIDL) będzie prowadził objazdem ul. Kościuszki na południe od ul. Kolejowej, następnie ul. Stalową, ul. Kolejową  i ponownie ul. Kościuszki na północ od ul. Kolejowej. Objazd będzie dotyczył także komunikacji miejskiej, która nie będzie obsługiwała przystanku Brynów-Cefarm. Na tym etapie rozpocznie się budowa tunelu oraz wyspy dzielącej nowo powstałą jezdnię od istniejącej jezdni na ul. Jankego na południe od ul. Kolejowej.  

plan dla prasy etap4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni etap prac, który będzie miał wpływ na organizację ruchu w tym miejscu został podzielony na dwie części. W związku z budową tunelu wyłączona z ruchu zostanie ul. Kolejowa od ul. Kościuszki do nowo budowanego ronda. Poprowadzono objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Objazd ten będzie obowiązywał w listopadzie. Komunikacja miejska będzie obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa korzystając z objazdu poprowadzonego ulicą Rzeszótki. Na tym etapie będą prowadzone równoległe prace w rejonie stacji, z utrzymaniem ruchu. Druga część prac obejmie budowę tunelu, a także minironda. Na tym etapie zmieni się trasa wzdłuż ulicy Kościuszki, a także dalej - do lutego 2018 roku - będzie obowiązywał objazd ul. Rzepakową, a następnie ul. Kłodnicką. Komunikacja miejska będzie nadal obsługiwała przystanek Ligota-Kolejowa z użyciem objazdu przez ul. Rzeszótki.

plan dla prasy-etap5aplan dla prasy-etap5b
Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.